FNs atomvåpenforbud

10 atomvåpenseire i 2022

Ikke alt gikk feil vei i 2022. I kampen mot atomvåpen tok vi noen viktige steg i riktig retning. Her er 10 viktige atomvåpenseire i 2022.

Skrevet av Tuva Widskjold

10 atomvåpenseire i 2022

 

1. Historisk FN-møte staker ut veien for nedrustning

I juni møttes statene som har ratifisert FNs atomvåpenforbud i Wien til det første statspartsmøtet til forbudstraktaten. Der sendte statene et tydelig signal til alle som fortsatt tviholder på retten til å ha atomvåpen i sin sikkerhetsstrategi gjennom en sterk politisk erklæring og en konkret og ambisiøs handlingsplan.

 

2. 12 stater har ratifisert FNs atomvåpenforbud

Peru, Guinea-Bissau, Mongolia, Elfenbenkysten, Republikken Kongo, Grenada, Øst-Timor, Kapp Verde, Guatemala, Malawi, Den dominikanske republikk og Den demokratiske republikken Kongo har alle ratifisert FNs atomvåpenforbud i løpet av 2022. Normen mot atomvåpen blir stadig sterkere.

 

3. 8 nye kommuner har sluttet seg til ICAN Cities Appeal

Brønnøy, Vevelstad, Fauske, Kvænangen, Vågan, Hvaler, Våler og Kragerø har i løpet av 2022 sluttet seg til ICAN Cities Appeal og bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud. Nå har hele 70 norske kommuner sluttet seg til appellen. 

 

4. LOs kongress gjør historisk vedtak mot atomvåpen

1. juni vedtok LO at de vil arbeide for at Norge signerer og ratifiserer FNs atomvåpenforbud. 

LO vil: 

- At Norge, sammen med de andre nordiske landene, må arbeide for at NATO integrerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen i alliansens nedrustningsstrategi. 

- Arbeide for at Norge jobber for et internasjonalt forbud mot atomvåpen og avskaffelse av biologiske og kjemiske våpen, og signerer og ratifiserer det internasjonale forbudet mot atomvåpen.

 

5. Ungdomspolitikere i Norge ønsker norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud

AUF, Senterungdommen, KrFU, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, Rød Ungdom og Unge Sentrum sendte en klar beskjed til regjeringen.

“Norge må ta sterk avstand fra atomvåpen og være tydelige på at målet er norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud og total avskaffelse av atomvåpen.”

 

6. Støtten til organisasjoner som jobber med nedrustning reddes

Både i revidert statsbudsjett for 2022 og statsbudsjettet for 2023 har SV forhandlet inn økonomisk støtte til organisasjoner som jobber for nedrustning av atomvåpen og norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.  

 

7. Finansinstitusjoner har 451 millioner kroner mindre i langsiktige investeringer i atomvåpenindustrien 

I følge PAX og ICAN sin rapport Risky Returns viker långivere unna lån og garantier til selskapene som er involvert i produksjon av atomvåpen.

 

8. Den norske forsvarssjefen unnskyldte 

Jeg må be om unnskyldning til ungene mine”, sa Norges forsvarssjef, Eirik Kristoffersen om vår manglende innsats for kjernefysisk nedrustning, og anerkjente at atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel. Du kan se hele forsvarssjefens innledning her.

 

9. Australia endret holdning til FNs atomvåpenforbud

I oktober skiftet Australia posisjon etter fem år med motstand mot FNs atomvåpenforbud. I stedet for å stemme mot en resolusjon i FNs generalforsamling som oppfordrer alle stater til å slutte seg til traktaten, stemte Australia avholdende for første gang. Dette er et "lite, men viktig skritt fremover". Norge stemte mot resolusjonen. 

 

10. Kirkenes Verdensråd oppfordrer alle stater til å ratifisere FNs atomvåpenforbud

I en uttalelse fra generalforsamlingen kom Kirkenes Verdensråd med en sterk oppfordring til alle stater, og spesielt atomvåpenstater og atomvåpenmedskyldige stater som Norge, om å ratifisere FNs atomvåpenforbud.

 

 

Vi er et stort lag som jobber for en verden mot atomvåpen. Takk til alle som har bidratt, til alle som har delt bilder og tekster i sosiale medier, som har snakket med familie og venner om atomvåpensaken, som har løftet saken i kommunestyrer og i organisasjoner, eller som har støttet arbeidet økonomisk.

Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!