FNs atomvåpenforbud

Flere land slutter seg til FNs atomvåpenforbud

Dagen etter at Russlands president Vladimir Putin truet med bruk av atomvåpen i sin tale til nasjonen, tar flere land avstand fra atomvåpen.

Skrevet av Tuva Widskjold

Dagen etter at Russlands president Vladimir Putin truet med bruk av atomvåpen i sin tale til nasjonen, tar flere land avstand fra atomvåpen.

Fem stater signerte og to stater ratifiserte i dag FNs atomvåpenforbud i en høytidelig seremoni under FNs generalforsamling i New York.

Barbados, Burkina Faso, Ekvatorial-Guinea, Haiti and Sierra Leone signerte atomvåpenforbudet, mens Den dominikanske republikk og Den demokratiske republikken Kongo ratifiserte forbudet.

Den voksende støtten til FNs atomvåpenforbud viser hvor bekymret det internasjonale samfunnet er over den eksistensielle trusselen atomvåpen utgjør. Nå øker presset på stater som baserer sin sikkerhetsstrategi på atomvåpen, slik som Norge.

- Under ledelse av Utenriksminister Anniken Huitfeldt har Norge forspilt en rekke muligheter til å heve terskelen for bruk gjennom delegitimering av atomvåpen. Utenriksministeren bruker enhver anledning til å rakke ned på atomvåpenforbudet som ble framforhandlet av et stort flertall av FNs medlemsland, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen

- Norge ville heller ikke stille seg bak en uttalelse i FN i august om atomvåpens humanitære konsekvenser. På denne måten undergraver Norge de kreftene som jobber for å stigmatisere atomvåpen. I dagens situasjon er det en svært farlig strategi, sier Nina Sofie Pedersen, daglig leder i Nei til Atomvåpen.

I juni møttes landene som er parter i atomvåpenforbudet til det første statspartsmøtet i Wien. Der erklærte de: «Vi skal ikke hvile før den siste stat har sluttet seg til forbudet, og det siste atomstridshodet er demontert»

På møtet i Wien ble det også enighet om en handlingsplan som inkluderer forpliktelser til å støtte ofre fra Hiroshima og Nagasaki og de mer enn 2000 prøvesprengningene som har funnet sted over store deler av verden. Dette er en viktig påminnelse om skadene atomvåpen stadig påfører mennesker og miljø, selv om de ikke har blitt brukt i konflikt siden andre verdenskrig.

Beatrice Fihn leder Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), og var til stede under dagens signeringsseremoni i New York. Hun gratulerte statene som nå har tilsluttet seg, og sier dette er et viktig skritt:

- Etter hvert som antall stater som signerer og ratifiserer FNs atomvåpenforbud vokser, øker presset på de ni atomvåpenstatene og deres støttespillere. Støtten til forbudet er særlig velkomment i dagens situasjon, når krigen raser i Ukraina og verdens største atomvåpenstat nylig har kommet med dårlig skjulte trusler om bruk av atomvåpen, med all den død og ødeleggelse det ville medføre, uttaler Fihn.


FNs atomvåpenforbud forbyr alle aktiviteter knyttet til atomvåpen, samt assistanse og oppmuntring til andre stater om å engasjere seg i disse aktivitetene.

Å signere FNs atomvåpenforbud er det første skrittet i prosessen mot tilslutning, og medfører en forpliktelse til å ikke undergrave traktaten. Det endelige skrittet er ratifisering, når et land blir statspart eller medlem i traktaten.

 

Foto: ICAN | Jeenah Moon