ICAN Act On It Forum

ICAN and ICAN Norway are very happy to announce the ICAN Act On It Forum in Oslo, 9-10 March 2023.

 

You are invited! 

 

Join us in Oslo to echo the voices of the many demanding the end of these unlawful and inhumane weapons.

ICAN jobber for en atomvåpenfri verden

Atomvåpen er det verste og mest umenneskelige masseødeleggelsesvåpenet verden har sett. ICAN samarbeider med overlevende fra atombombeangrepene mot Hiroshima og Nagasaki, samt ofre for prøvesprengninger fra forskjellige deler av verden.

 

Atomvåpen bryter internasjonal lov, medfører katastrofale humanitære konsekvenser, forårsaker alvorlig miljøskade og undergraver nasjonal og global sikkerhet. Våpnene legger beslag på enorme offentlige ressurser som kunne blitt brukt til å dekke menneskelige behov og oppnå grønn omstilling. 

 

I Norge jobber vi for:

Å stigmatisere og eliminere atomvåpen

At Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen

At flere aktører skal erkjenne at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser

ICAN inviterer byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud.

Oslo, Bergen, Tromsø, Voss og Bamble er noen av de norske byene og kommunene som er blitt med i ICAN Cities Appeal og har tatt et tydelig standpunkt for å forby atomvåpen.

Status for FNs atomvåpenforbud

FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. januar 2021. Norge har verken signert eller ratifisert forbudet. 

Motta nyheter og oppdateringer fra ICAN Norge