Humanitære konsekvenser

Atomvåpen er det mest destruktive og umenneskelige våpenet som noensinne er laget. Det skiller seg fra andre våpen ved at det fører til umiddelbar ødeleggelse i enorm skala, og ved å gi nedfall av svært skadelig radioaktivt avfall over store områder, med virkninger i flere generasjoner framover.

Atomvåpen rammer sivile særlig hardt. En atombombe som detoneres over et befolket område kan drepe hundretusener eller millioner av mennesker.

Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner har gjentatte ganger advart om at det ikke finnes humanitær beredskap ved et atomvåpenangrep med ett eneste våpen, og langt mindre ved en fullskala atomkrig. Leger og helsepersonell har fremhevet at det ikke vil være mulig å tilby nødvendig medisinsk behandling om en atombombe detoneres, og at forebygging er den eneste medisinen.

Bruk, testing og produksjon

Atomvåpen er brukt ved to anledninger i krigføring, i Hiroshima og Nagasaki i 1945. Nesten en kvart million mennesker døde i det umiddelbare flammehavet, og i dagene, ukene og månedene som fulgte. Mange var plaget av grufulle smerter og tusener har omkommet i de syv tiårene etter 1945 grunnet sykdommer relatert til stråling.

Her kan du lese mer om Hiroshima og Nagasaki.

I tillegg er mer enn 2000 atomvåpen prøvesprengt. Disse atomprøvesprengningene har hatt fryktelige konsekvenser for mennesker og miljø, og har blant annet ført til mange fødselsskader og et stort antall mennesker har utviklet kreft.

Lær mer om testing av atomvåpen.

Effektene av en atombombe

Atomvåpen utløser enorme mengder energi i form av trykk, varme og stråling. Nær detoneringsstedet blir omtrent alt pulverisert. Ioniserende stråling i høye doser dreper celler, skader organer og kan forårsake akutt død. Stråling i alle doser øker risikoen for kreft, kronisk sykdom og genetiske skader. Barn og kvinner rammes hardere av strålingsskader enn menn.

Lær om hva som faktisk skjer ved eksplosjon av en atombombe her.

Katastrofale klimaendringer

Selv en atomkrig som bare involverer en liten del av verdens atomvåpen, vil forstyrre det globale klimaet og føre til hungersnød. Milliarder av mennesker risikerer å miste livet. Byer som brenner som følge av atomeksplosjoner vil tilføre atmosfæren store mengder røyk og dekke jorden med et mørkt teppe, forårsake nedkjøling, tørke og ødelagte avlinger. Mer informasjon om klimakonsekvensene av atomvåpen kan du lese her.

En humanitær tilnærming

ICAN mener atomvåpen handler om langt mer enn smale begreper om nasjonal sikkerhet, nemlig de grusomme effektene disse våpnene har på mennesker og miljø. Diskusjonene rundt atomvåpen må derfor fokusere på nettopp det, det humanitære perspektivet og hvordan vi kan unngå de forferdelige humanitære konsekvensen. Det var en humanitær tilnærming som førte fram til FNs atomvåpenforbud.