FNs atomvåpenforbud

Atomvåpen har vært forbudt i tre år!

På denne dagene for 3 år siden trådte FNs atomvåpenforbud i kraft.

Skrevet av Daniel Gudbrandsen

Mandag 22. januar 2024 er det tre år siden FNs atomvåpenforbud trådte i kraft og atomvåpen ble forbudt etter internasjonal rett. Det skjedde etter at 50 stater hadde ratifisert forbudet. 

FNs atomvåpenforbud forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen og styrker normen mot disse masseødeleggelsesvåpnene. Traktaten er vårt kraftigste verktøy for å presse atomvåpenstatene til forhandlinger om gjensidig nedrustning. 

Mye har skjedd siden forbudet trådte i kraft. Per i dag har 93 land signert forbudet. Nylig kunne vi feire ratifikasjon nummer 70, når São Tomé & Príncipe tok steget og presenterte sin dokumentasjon på ratifikasjon. Norge har ikke signert forbudet. Dette gjør Norge til et medskyldig land.  For selv om regjeringen er tydelig på at de ser med bekymring på de humanitære konsekvensene hvis et atomvåpen skulle bli benyttet, er det fortsatt vedtatt politikk at man støtter våre allierte atomvåpenmakter. 

I november 2023 møttes alle statsparter til atomvåpenforbudet i New York for å diskutere traktatens fremgang. Her vedtok partene en tydelig og sterk politisk erklæring. Blant annet om at Kjernefysisk avskrekking er en årsak til global ustabilitet og usikkerhet. Norge deltok på møtet som observatør. Dette var en viktig anerkjennelse av FNs atomvåpenforbud og det arbeidet som gjøres under traktaten. Den norske delegasjonen tok ikke avstand fra atomvåpen på dette møtet, men støttet i stedet indirekte trusler om massedrap av sivile gjennom å støtte opp om ideen om kjernefysisk avskrekking. 

Nå etter tre år med forbud ser vi fortsatt at engasjementet for en atomvåpenfri verden holder seg høyt. Vi må bruke dette engasjementet til å skape press mot atomvåpenstatene og deres samarbeidspartnere.

For markeringen i år bruker ICAN slagordet "3. 2. 1. Nuclearban!". Dette markerer at det har vært 3 år med atomvåpenforbudet, 2 møter blant FNs statsparter og kun 1 løsning på atomvåpen utfordringen: FNs atomvåpenforbud!