Partnere

Er du med i en organisasjon som vil være med i ICAN Norge?

62 ICAN Norge består av disse 62 organisasjonene, som støtter målet om et forbud mot atomvåpen og om at Norge skal ratifisere FNs atomvåpenforbud.

FIAN Norge - Food First Information and Action Network

Nettside

Latin-Amerikagruppene i Norge

Nettside

Hardangerakademiet, nordisk senter for fred, utvikling og miljø

Nettside

Ingeniører Uten Grenser Norge

Nettsted

Norges Kristelige Legeforening

Nettsted

Farmasøyter Uten Grenser Norge

Nettsted

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Nettsted

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Nettsted

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Nettsted