FNs atomvåpenforbud

«En urolig verden er en god anledning for atomvåpenforbud»

Et leserbrev

Skrevet av Daniel Gudbrandsen

Skrevet av: Daniel Gudbrandsen (Koordinator, ICAN Norge), Oda Andersen Nyborg (Daglig leder, Norges Fredsråd), Maja Fjellvær Thompson (Daglig leder, Norske Leger mot Atomvåpen), Amanda Hylland Spjeldnæs (Leder, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom), Sofie Fjellblome Nordvik (Rådgiver, Nei til atomvåpen) & Thorhild Hellstrøm (Styremedlem, Fredsbevegelsen på Nesodden)

 

Atomvåpen har vært forbudt etter internasjonal lov i tre år. Dette skjedde etter at 50 stater ratifiserte FNs atomvåpenforbud som ble introdusert i 2017. I dag har 69 stater ratifisert og 93 land signert forbudet, og tallet øker stadig. Norge er ikke et av disse landene. Samtidig advarer forskere at verden aldri har vært nærmere dommedag. 

Til tross for at Norge i mange tiår var en stemme for fred, fornuft og nedrustning i verden, og en aktiv bidragsyter i arbeidet som ble grunnlaget til atomvåpenforbudet, har regjeringen ment at tiden ikke har vært riktig for Norge å signere et slikt forbud. 

Tiden er kanskje inne for å på nytt vurdere en norsk signatur? Det har de siste årene vært flere konflikter i verden. Og kommunikasjonen mellom stormaktene har vært til tider utfordrende.  I et slikt samfunnsklima kan Norge på nytt være i fronten for fred, fornuft og nedrustning. Dette er en rolle der vi dessverre ikke har vært like aktive som siden 2013, i hvert fall når kommer til atomvåpenet. 2013 var året da daværende utenriksminister Espen Barth Eide var vert for en konferanse for å diskutere de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Resultatet fra konferansen var tydelig: bruk av atomvåpen, om det er tilsiktet, et uhell eller en teknisk svikt, vil ha katastrofale, humanitære konsekvenser det ikke finnes beredskap for.

Våpenet er så kraftig at det ikke kan skille mellom militære og sivile mål. Innen utgangen av 1945 hadde bombene USA slapp over Hiroshima og Nagasaki drept over 210 000 mennesker. Selv om atomvåpen ikke har blitt brukt i krig siden den gang, finnes det mange mennesker som kan fortelle om effektene av de over 2000 prøvesprengningene som er gjort med et slikt våpen. 

I november holdt FN et statspartsmøte for alle land som har signert forbudet. Norge deltok som observatør. En handling som betyr at regjeringen ikke helt har glemt viktigheten med denne kampen. Det er positivt at man tok seg tid til å lytte til hvorfor et forbud er riktig. Dessverre var de norske uttalelsene på møtet alt annet enn det vi håpet på. Den norske delegasjonen fortalte at Norge var positiv til USAs utplassering av atomraketter i Europa. Og at atomvåpenets såkalte avskrekkende effekt var en politikk Norge stiller seg bak.   Antydningen fra delegasjonen er klar: Inntil verden er atomvåpenfri, vil Norge støtte sine allierte som har atomvåpen.

Over flere tiår har  atomvåpenstatene skapt et bilde av at atomvåpen gjør verden tryggere, men denne tryggheten er falsk. Vi kan ikke fortsette å la vår sikkerhetspolitikk være basert på et masseødeleggelsesvåpen som ved bruk vil ha katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. En verden som lever i frykt for menneskets mest destruktive våpen er ikke en levemåte vi kan akseptere. Det er på tide at Norge tar aktivt avstand fra atomvåpen ved å signere FNs atomvåpenforbud!