Hvorfor forby atomvåpen

I en tid der spenningen stiger både globalt og regionalt, der nedrustningsavtaler faller og atomvåpenstatene ruster opp, trenger vi avtaler som stigmatiserer - og slik bidrar til eliminering av - det verste masseødeleggelsesvåpenet verden har sett. FNs atomvåpenforbud viser at flertallet av verdens land er lei av at noen få atomvåpenstater truer vår alles sikkerhet, og peker ut en retning som fører til faktisk nedrustning i en tid med alarmerende global krise.

Skal du skrive eller snakke om atomvåpenforbudet? Les mer om argumentene for FNs atomvåpenforbud og hvorfor Norge bør signere.

Lurer du på hva som er de vanligste argumentene mot FNs atomvåpenforbud og hvordan du kan møte dem? Les dette notatet hvor motargumentene motbevises.

Hvordan fungerer FNs atomvåpenforbud?

Før traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt 7. juli 2017, var atomvåpen det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var kategorisk forbudt. Dette til tross for at atomvåpen er det verste masseødeleggelsesvåpenet verden har sett, og har katastrofale humanitære konsekvenser. Den nye avtalen fyller dermed et stort gap i folkeretten.

FNs forbud mot atomvåpen er i tråd med humanitære normer som har gitt oss forbud mot biologiske og kjemiske våpen, landminer og klasevåpen. Videre utfyller og forsterker forbudet ikkespredningsavtalen. Forbudet bidrar til å realisere ikkespredningsavtalens artikkel VI som forplikter atomvåpenstater til å ruste ned og avskaffe atomvåpen.

Historien viser at det nytter

Historien viser at å forby våpentyper bidrar til stigmatisering og eliminering. Internasjonale forbud har etablert normer som påvirker politikk og praksis, også blant stater som ikke selv har sluttet seg til forbudene. Våpen forbudt etter internasjonale avtaler blir i økende grad stigmatisert og mister sin status som legitime politiske verktøy.

Pengene forsvinner

Det er vanskeligere for selskaper som produserer ulovlige våpentyper å skaffe midler til utvikling og produksjon av disse våpnene. Selskapenes omdømme svekkes, og banker, pensjonsfond og andre finansinstitusjoner selger seg ut av disse selskapene.

FNs atomvåpenforbud er etablert på prinsippet om at atomvåpen er en fare uansett hvem som besitter dem. Ved å fremme atomnedrustning i tillegg til å hindre videre spredning vil atomvåpenforbudet styrke sikkerheten til mennesker overalt, ikke minst i stater som i dag besitter atomvåpen.