Atomvåpenarsenaler

I dag har ni land til sammen over 12 000 atomvåpen. USA og Russland har omtrent 1.800 av disse i høy beredskap – klare til å skytes ut på kort varsel.

De fleste av dagens atomvåpen er mange ganger kraftigere enn atomvåpnene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Et enkelt atomstridshodesluppet over en større by kan drepe millioner av mennesker, med ettervirkninger i flere tiår.

At atomvåpenstatene ikke har lykkes med total nedrustning, har økt risikoen for at andre land også ønsker atomvåpen. Den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen er å eliminere dem. Til tross for at ledere i flere atomvåpenstater har gitt uttrykk for at de ønsker en atomvåpenfri verden, oppgraderer og moderniserer atomvåpenstatene sine arsenaler. lenge har de ignorert sine forpliktelser til å ruste ned og avskaffe atomvåpen.

Atomvåpen i verden i dag

Land

Antall atomvåpen

Russland 5 580
USA 5 044
Kina 500
Frankrike 290
Storbritannia 225
Pakistan 170
India 170
Israel 90
Nord-Korea 50

Totalt

12 119

Kilde: Federation of American Scientists, 2023


Les mer om antall atomvåpen i verden på ICAN internasjonalt sine sider.

Et større problem

Det er flere land enn de som selv besitter atomvåpen som legitimerer disse våpnene. På grunn av NATOs atomvåpensamarbeid har fem europeiske land (Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Tyrkia) atomvåpen på sitt territorium, og rundt to dusin land, blant dem Norge, har militære strategier som hevder at vi trenger amerikanske atomvåpen som en del av vår sikkerhetspolitikk.

Omtrent 80 prosent av verdens land avviser atomvåpen som del av sin militærstrategi.

Videre er det mange land som har atomkraftverk eller forskningsreaktorer som kan omskapes til produksjon av atomvåpen. Spredningen av atomrelatert kunnskap har dermed økt risikoen for at andre land også kan utvikle atomvåpen.

Stater med atomvåpen:

USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Israel, India, Pakistan, Nord-Korea

Stater som har andres atomvåpen på sitt territorium:

Belgia, Tyskland, Italia, Nederland, Tyrkia

Stater som er involvert i atomvåpen:

Albania, Australia, Hviterussland, Bulgaria, Canada, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Hellas, Ungarn, Island, Japan, Latvia, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Romania, Sør-Korea, Spania (I tillegg til de fem landene som har andres atomvåpen på sitt territorium)