ICAN Parliamentary Pledge

Ungdomspartiene: Norge må ta avstand fra atomvåpen

Klar beskjed fra AUF, Senterungdommen, KrFU, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, Rød Ungdom og Unge Sentrum til regjeringen. 

Norge må ta avstand fra atomvåpen

Vi fordømmer Russlands ulovlige invasjon og Putins trusler om bruk av atomvåpen.

Russland må holdes ansvarlig for de gjentatte bruddene på folkeretten i Ukraina. Situasjonen for sivilbefolkningen er grusom og lidelsene er enorme. Bruk av klasevåpen, bombing av sykehus og drap av sivile på flukt er uakseptabelt og verdenssamfunnet har et ansvar både i å hjelpe Ukraina og sørge for at vi aldri kommer i en slik situasjon igjen. 

Med nesten 6000 atomvåpen, er Russland verdens største atomvåpenstat. Nå truer Putin med atomvåpen for å forhindre at USA og Nato skal involvere seg militært. Det er uakseptabelt.

Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel. Enhver bruk av atomvåpen, enten det er resultat av en misforståelse, ulykke eller en villet handling, vil føre til katastrofale humanitære konsekvenser. Ødeleggelsene vil være så store og strålingsfaren så høy at ingen vil kunne gi nødvendig hjelp. En atomkrig vil kunne utslette sivilisasjonen slik vi kjenner den.

I flere år har vi blitt advart om at risikoen for bruk av atomvåpen øker. Nedrustning- og rustningskontrollavtaler har falt og spenningen og retorikken mellom atomvåpenstatene tilspisset seg. I spente situasjoner der avgjørelser må tas raskt, øker faren for misforståelser og feiltolkninger. Men vi har ikke råd til feil med atomvåpen. En dag tar atomflaksen slutt.

Den eneste måten vi kan sikre at atomvåpen aldri brukes igjen, er ved å avskaffe disse masseødeleggelsesvåpnene. Skal vi komme dit, trenger vi kraftig delegitimering og stigmatisering av atomvåpen. Trusler om massedrap av sivile hører ikke til i noen stats forsvarsstrategi. Norge må være krystallklar på at Putins trusler om bruk av atomvåpen ikke tolereres.

Vi er glade for at regjeringen tar ansvar i arbeidet med humanitær nedrustning og deltar som observatør på det viktige statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud i Wien i juni. Norge må ta sterk avstand fra atomvåpen og være tydelige på at målet er norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud og total avskaffelse av atomvåpen.

 

Innlegget er skrevet av: 

- Astrid Willa Eide Hoem, leder i AUF
- Ane Breivik, leder i Unge Venstre
- Alberte Tennøe Bekkhus, leder i Rød Ungdom
- Edvard Kunzendorf, Internasjonalt ansvarlig i KrFU
- Ibrahim Ali, internasjonal leder i Senterungdommen
- Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum
- Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom
- Tobias Oftedal Stokkeland, talsperson Grønn Ungdom