Bli ICAN-partner

Alle ikke-statlige organisasjoner og aktører (ikke enkeltindivider) kan bli partner i ICAN Norge. Det er gratis å være partner, men vi setter stor pris på alle bidrag, både i form av økonomisk støtte, bruk av lokaler, og andre ting. Som ICAN-partner støtter du opp om ICANs formål om en verden fri for atomvåpen og at FNs atomvåpenforbud er et viktig verktøy for å oppnå dette målet. Potensielle partnerorganisasjoner blir bedt om å godkjenne ICANs partnerskapsløfte og fylle ut søknadsskjemaet.

Du søker ved å fylle ut skjema under. Ved å søke godkjenner organisasjonen ICANs partnerskapsløfte. Søknadene vil bli gjennomgått fortløpende og du vil få svar så snart søknaden er behandlet.

Partnerskapsløfte

Partnerorganisasjoner samtykker i å:
- Støtte ICANs mål om ikrafttreden av FNs atomvåpenforbud (TPNW) og spesielt norsk ratifisering av forbudet
- Støtte ICAN offentlig og vise til partnerskapet der det er naturlig
- Holde ICAN Norges koordinator informert om planer og aktiviteter til støtte for kampanjens mål
- Handle ikke-voldelig

Partnerorganisasjoner oppfordres og har rett til å:
- Vise offentlig at de er partner i ICAN Norge
- Be om, bruke og publisere ICAN Norges materiale i samsvar med ICAN Norges strategi
- Be om teknisk og strategisk støtte fra ICAN Norges rådsgruppe og koordinator for ICAN Norge

Partnerorganisasjoner vil motta kampanjeoppdateringer og informasjon om ICAN Norges aktiviteter.