Australia endrer holdning til FNs atomvåpenforbud

I oktober skiftet Australia posisjon etter fem år med motstand mot FNs atomvåpenforbud. I stedet for å stemme mot en resolusjon i FNs generalforsamling som oppfordrer alle stater til å slutte seg til traktaten, stemte Australia avholdende for første gang. Dette er et "lite, men viktig skritt fremover".

Skrevet av Maja Fjellvær Thompson

Indonesia og New Zealand, to av Australias nærmeste naboer, berømmet utviklingen. Den indonesiske ambassadøren i Canberra, Siswo Pramono, sier at endringen vil oppmuntre andre til å tro at vi er «på rett spor» i kampen mot en atomvåpenfri verden. New Zealand uttrykte også glede over at Australia endret standpunkt.

USA derimot advarte Australia mot å slutte seg til traktaten, og hevdet at den kunne svekke forsvarsavtaler med allierte, da traktaten "hindrer USAs utvidede avskrekking, som fortsatt er nødvendig for internasjonal fred og sikkerhet.” Landet uttrykte også at kjernefysisk nedrustning ikke er forsvarlig gitt den spente internasjonale situasjonen.

- Australia må ta egne beslutninger om å signere FNs atomvåpenforbud, basert på holdningene til det australske folket, sier Gem Romuld, leder i ICAN Australia.

En meningsmåling gjennomført i mars fant at 76 prosent av landet støtter australsk signering. 6 prosent var imot og 18 prosent var usikre.

Mens en formell beslutning om å slutte seg til FNs atomvåpenforbud fortsatt venter, gir den australske regjeringens første skritt i denne retningen grunn til optimisme.

- Vi ser frem til en formell beslutning fra regjeringen om å signere og ratifisere atomvåpenforbudet  i tråd med løftet før valget, sier Romuld. Det overveldende flertallet av landets befolkning støtter australsk tiltredelse, og fremskritt for kjernefysisk nedrustning er viktigere enn noen gang, fortsetter hun.

 

*Dette er en oversatt, og delvis endret, versjon av ICANs artikkel.

Foto: ICAN | Martin Ollman