Norsk politikk

SV sikrer penger til nedrustningsarbeidet

SVs innsats for å sikre penger til nedrustning og avskaffelse av atomvåpen er avgjørende for en åpen offentlig debatt om Norges rolle i internajsonalt nedrustningsarbeid.

Skrevet av Tuva Widskjold

I en tid der risikoen for atomkrig er større enn på lenge, var det fare for at flere organisasjoner som jobber med nedrustning måtte nedskalere eller legge ned. Nå sikrer SV fortsatt arbeid for nedrustning i Norge.

  • SVs innsats for å sikre penger til nedrustning og avskaffelse av atomvåpen er avgjørende for en åpen offentlig debatt om Norges rolle i internajsonalt nedrustningsarbeid, sier Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge. 
  • Skal vi lykkes med å redusere risikoen knyttet til atomvåpen, er det vesentlig at temaet er på agendaen og debatteres. Sivilsamfunnsorganisasjonene spiller en viktig rolle i å løfte disse problemstillingene i offentligheten, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

I revidert nasjonalbudsjett øremerkes det støtte til organisasjonene Norske leger mot atomvåpen (inkludert ICAN i Norge), Nei til atomvåpen, Norsk Folkehjelp og Norges Fredsråd.

  • Vi er svært glade for at SV fikk gjennomslag for sitt krav om å styrke arbeidet med nedrustning. SV viser at de tar atomtrusselen på alvor. Med denne støtten kan vi styrke innsatsen for nedrustning og avskaffelse av atomvåpen, sier Nina Pedersen, daglig leder i Nei til Atomvåpen. 
  • For første gang på flere tiår truer en atomvåpenstat med bruk av atomvåpen og samtlige atomvåpenstater ruster opp. Faren for bruk av atomvåpen øker. Det må møtes med større, ikke mindre, innsats for nedrustning, fortsetter Pedersen.

Om én uke møtes verdens ledere til et FN-toppmøte i Wien for å diskutere nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Norge skal observere statspartsmøtet i Wien. 

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt i 2017, og trådte i kraft i 2021. Traktaten forbyr alle aktiviteter knyttet til atomvåpen for statene som har tilsluttet seg. Så langt har 62 land sluttet seg til, senest ut var Guatemala som ratifiserte forbudet i går Atomvåpenforbudet bidrar til å legge press på atomvåpenstatene for å få til nedrustning. 

  • Det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud kunne ikke kommet på et mer passende tidspunkt. Når faren for bruk øker, må verden svare med å ta avstand fra atomvåpen, stigmatisere disse masseødeleggelsesvåpene og jobbe for nedrustning, sier Widskjold. 
  • Nå ser vi frem til å samarbeide med regjeringen for å sette fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og få fart på nedrustningsarbeidet, sier Lillegraven.

 

Dette står i avtalen mellom SV og regjeringspartiene (enighet om verbalforslag):

Stortinget ber regjeringen sikre støtte til norske organisasjoner som arbeider med nedrustning og bidrar til offentlig debatt om atomvåpen i Norge ved å øremerke organisasjonsstøtte på 2,5 mill. kroner til Nei til atomvåpen, 3 mill. kroner til Norske leger mot atomvåpen (som også administrerer ICAN i Norge), 1,8 mill. kroner til Norges Fredsråd, og 1,6 mill. kroner i prosjektstøtte til Norsk Folkehjelp.

 

Foto:
Helge Brekke, SV
Jo Straube, SV