FNs atomvåpenforbud

Historisk FN-møte staker ut veien for nedrustning

Det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud vedtok en sterk politisk erklæring og en konkret og ambisiøs handlingsplan.

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt i 2017, og trådte i kraft i 2021. Denne uka har statene som har tilsluttet seg avtalen (statspartene) gjennomført sitt første møte i FN-bygningen i Wien.

I Wien har de statene som mener alvor med nedrustning vist politisk vilje og lederskap. Det har vært en inkluderende prosess der overlevende og berørte samfunn står i sentrum, der sivilsamfunn tas på alvor og parlamentarikere og ungdom har blitt hørt. Sterke uttalelser med fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen har preget debatten. 

Som svar på Russlands atomtrusler og de økende faren for bruk av atomvåpen, fordømte statspartene utvetydig «any and all nuclear threats, whether they be explicit or implicit and irrespective of the circumstances». Dette er den sterkeste fordømmelsen av atomtrusler fra en multilateral FN-konferanse.

I den vedtatte handlingsplanen ble statspartene enige om konkrete tiltak for å forhindre bruk av atomvåpen og sikre framgang i arbeidet for å avskaffe disse våpnene. Det ble satt en tidsfrist på 10 år for statsparter med atomvåpen til å avskaffe disse. Statspartene skal sikre støtte til ofre for atomvåpen og miljøutbedring blant annet ved å etablere et støttefond. De skal arbeide med universalisering av FNs atomvåpenforbud, og igjen understreket statspartene hvordan FNs atomvåpenforbud komplementerer allerede vedtatte internasjonale avtaler som omhandler atomvåpen, som Ikkespredningsavtalen og Prøvestansavtalen.

Det var med en følelse av ærefrykt vi observerte denne siste dagen av det første statspartsmøtet. Det ble besluttet at neste møte skal avholdes i New York høsten 2023. Nå er veien staket ut, og arbeidet kan begynne.

Som statspartene konkluderte med i den politiske erklæringen: 
“We have no illusions about the challenges and obstacles that lie before us in realizing the aims of this Treaty. But we move ahead with optimism and resolve. In the face of the catastrophic risks posed by nuclear weapons and in the interest of the very survival of humanity, we cannot do otherwise. We will take every path that is open to us, and work persistently to open those that are still closed. We will not rest until the last state has joined the Treaty, the last warhead has been dismantled and destroyed and nuclear weapons have been totally eliminated from the Earth.”

 

Les de sterke sluttdokumentene her: 

- Politisk erklæring

- Handlingsplan

 

Foto: Alexander Papis for ICAN