Status for atomvåpenforbudet

70 stater har ratifisert og 93 stater har signert FNs atomvåpenforbud.

20. september 2017 åpnet Traktaten som forbyr atomvåpen for signeringer. Forbudet er åpent for signeringer på ubestemt tid.

24. oktober 2020 ratifiserte stat nummer 50 forbudet og 22. januar 2021 trådte FNs atomvåpenforbud i kraft. Den første statspartskonferansen holdes innen ett år etter at forbudet har trådt i kraft. På dette møtet skal statene blant annet bli enige om videre regler for disse møtene og hvor lang tid en atomvåpenstat, eller en stat som har atomvåpen på sitt territorium, skal få til å destruere, eller flytte, sine atomvåpen etter at staten har ratifisert forbudet.

Les mer om FNs atomvåpenforbud og hva det inneholder.

122 stater vedtok et forbud mot atomvåpen.

Et overveldende flertall av verdens stater vedtok FNs atomvåpenforbud. Hele 122 stater, nesten to tredjedeler av FNs medlemsstater, stemte for forbudet. Av landene som var tilstede under avstemningen var det kun Nederland som stemte mot og bare Singapore avstod fra å stemme.

Disse statene vedtok forbudet mot atomvåpen i FN 7. juli 2017:

<script src="https://www.amcharts.com/lib/3/ammap.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://www.amcharts.com/lib/3/maps/js/worldHigh.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://www.amcharts.com/lib/3/themes/dark.js" type="text/javascript"></script>
<div id="mapdiv" style="width: 1000px; height: 450px;"></div>
<div style="width: 1000px; font-size: 70%; padding: 5px 0; text-align: center; background-color: #535364; margin-top: 1px; color: #B4B4B7;"><a href="https://www.amcharts.com/visited_countries/" style="color: #B4B4B7;">Create your own visited countries map</a> or check out the <a href="https://www.amcharts.com/" style="color: #B4B4B7;">JavaScript Charts</a>.</div>
<script type="text/javascript">
var map = AmCharts.makeChart("mapdiv",{
type: "map",
theme: "dark",
projection: "mercator",
panEventsEnabled : true,
backgroundColor : "#535364",
backgroundAlpha : 1,
zoomControl: {
zoomControlEnabled : true
},
dataProvider : {
map : "worldHigh",
getAreasFromMap : true,
areas :
[
{
"id": "AT",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "AZ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CY",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "IE",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "LI",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MT",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MD",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SM",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SE",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CH",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "VA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "AG",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BS",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BZ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BM",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CR",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CU",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "DO",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SV",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "GD",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "GT",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "HT",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "HN",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "JM",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MX",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "PA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "KN",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "LC",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "VC",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TT",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "AR",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BO",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BR",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CL",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CO",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "EC",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "GY",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "PY",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "PE",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SR",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "UY",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "VE",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "DZ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "AO",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BJ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BW",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BF",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BI",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CV",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TD",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CI",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CD",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "DJ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "EG",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "GQ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "ER",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "ET",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "GA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "GM",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "GH",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "GW",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "KE",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "LS",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "LR",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MG",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MW",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MR",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MU",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MZ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "NA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "NG",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "CG",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "ST",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SN",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SC",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SL",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "ZA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SD",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TZ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TG",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TN",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "UG",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "ZW",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "AF",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BD",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BT",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "BN",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "KH",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "ID",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "IR",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "IQ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "JO",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "KZ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "KW",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "LA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "LB",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MY",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MN",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MM",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "NP",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "OM",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "PS",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "PH",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "QA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SA",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "LK",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SY",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TH",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TL",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "AE",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "VN",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "YE",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "FJ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "KI",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "MH",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "NZ",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "PW",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "PG",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "WS",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "SB",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TL",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TO",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "TV",
"showAsSelected": true
},
{
"id": "VU",
"showAsSelected": true
}
]
},
areasSettings : {
autoZoom : true,
color : "#B4B4B7",
colorSolid : "#84ADE9",
selectedColor : "#84ADE9",
outlineColor : "#666666",
rollOverColor : "#9EC2F7",
rollOverOutlineColor : "#000000"
}
});
</script>

Selv om det store flertallet ønsket avtalen velkommen, var ikke alle stater like positive. Spesielt atomvåpenstatene og stater i forsvarsallianse med atomvåpenstatene var og er skeptiske til forbudet. ICAN internasjonalt har oversikt over alle staters posisjon på forbudet. Norsk Folkehjelp, en av ICAN Norges partnerorganisasjoner, sin Nuclear Weapons Ban Monitor inneholder en utfyllende oversikt over forskjellige lands posisjonerer opp mot FNs atomvåpenforbud og andre internasjonale avtaler som omhandler atomvåpen.