FNs atomvåpenforbud

Ett år siden FNs atomvåpenforbud trådte i kraft!

22. januar 2021 trådte FNs atomvåpenforbud i kraft og alle aktiviteter relatert til atomvåpen har siden den gang vært forbudt etter internasjonal lov. 

Skrevet av Tuva Widskjold

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt av 122 land i FN i 2017 og fikk de nødvendige 50 ratifikasjonene til å trå i kraft i oktober 2020. 90 dager senere trådte forbudet i kraft og styrket den folkerettslige normen mot atomvåpen.

Til tross for at ingen av de 9 atomvåpenstatene har sluttet seg til FNs atomvåpenforbud har forbudet allerede hatt effekt på flere måter: 

Forbudet reiser en nødvendig debatt både i atomvåpenstater og atomvåpenmedskyldige stater som Norge

Norge har ikke signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud. På den ene siden sier Norge at vi støtter målet om en verden fri for atomvåpen, men på den andre siden tar vi ikke avstand fra atomvåpen og lar USA true med bruk av atomvåpen på våre vegne. Slik skjermer vi USA og andre atomvåpenstater for press om å inngå forhandlinger om nedrustning med hverandre. 

FNs atomvåpenforbud gjør det umulig å fortsette med en slik spagatpolitikk. Hvis Norge virkelig ønsker å ta avstand fra verdens verste masseødeleggelsevåpen, bør vi støtte initiativene som bidrar til å stigmatisere og forby atomvåpen. Dette har gitt utslag i debatter og diskusjoner både i media og internt i partiene. 

Norge skal nå delta som observatør på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud. Flertallet av befolkningen i de fleste medlemslandene i NATO ønsker at egne myndigheter skal ratifisere FNs atomvåpenforbud. Til tross for dette, var Norge det første medlemslandet i NATO som turte å bekrefte at de ønsket å delta som observatører på statspartsmøtene og understreket med det behovet for å være tilstede der diskusjoner om nedrustning foregår. Få uker senere fulgte Tyskland etter. Dette åpner opp for at Norge og Tyskland kan bygge bro mellom statspartene til FNs atomvåpenforbud og de landene i NATO som faktisk ønsker atomnedrustning. 

Finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien

Vi ser at finansinstitusjoner ikke ønsker å være investert i forbudte våpen og flere og flere finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien. Våren 2021 ble de etiske retningslinjene for oljefondet strammet inn, i november 2021 meldte KLP at de trakk seg ut av en rekke selskaper involvert i atomvåpenindustrien og en rapport fra Don’t Bank on the Bomb viser at færre banker investerer i selskapene involvert i atomvåpen.

 

   

 

Bli med å feire FNs atomvåpenforbud 21. januar kl. 12:00 på Eidsvolls plass i Oslo. Les mer om feiringen her