FNs atomvåpenforbud

Statspartsmøte FNs atomvåpenforbud

Oppdatering 1. februar 2022: På grunn av koronasituasjonen er statspartsmøtet utsatt. Statspartene skal bekrefte ny dato, sannsynligvis i juli, i løpet av februar. 

FNs atomvåpenforbud har trådt i kraft og atomvåpen er forbudt etter internasjonal lov. 22. til 24. mars 2022 skal statspartene møtes for å sikre fremgang.

Skrevet av Tuva Widskjold

Oppdatering 1. februar 2022: På grunn av koronasituasjonen er statspartsmøtet utsatt. Statspartene skal bekrefte ny dato, sannsynligvis i juli, i løpet av februar. 

 

Det første møtet mellom statspartene til FNs atomvåpenforbud avholdes 22. til 24. mars i FN i Wien. 

På det første statspartsmøtet forplikter statene seg til konkrete tiltak for å gjennomføre forpliktelser i forbudstraktaten. Det handler blant annet om forpliktelsen om å yte hjelp til ofre for bruk og testing av atomvåpen, om å begynne å utbedre forurensede miljøer (Artikkel 6) og om å universalisere forbudstraktaten (Artikkel 12). Statene skal også diskutere noen av forbudets tekniske detaljer, for eksempel sette en frist for total nedrustning av atomvåpen for atomvåpenstater som tilslutter seg forbudet (Artikkel 4).

Stater som ikke har ratifisert forbudet, relevante FN-organer, andre internasjonale organisasjoner eller institusjoner, regionale organisasjoner, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne føderasjonen og frivillige organisasjoner, er invitert til å delta på møtet som observatører.

Den østerrikske diplomaten Alexander Kmentt er utpekt som president for møtet.

 

Norge kan delta som observatør

Det er kun stater som har ratifisert forbudet 90 dager før det første statspartsmøtet som kan delta som statsparter, og som dermed har stemmerett og eventuelle andre rettigheter bestemt i møtets forretningsorden.

Statene som av ulike grunner ikke har ratifisert forbudstraktaten i tide kan velge å observere statspartsmøtet. Det er vanlig praksis at stater kan observere statspartsmøter, traktatorganer eller internasjonale institusjoner selv om de ikke selv er part.

At stater observerer er viktig for å vise støtte for prinsippene og målene slått fast i FNs atomvåpenforbud, men å observere statspartsmøtene er ikke en erstatning for å bli statspart.

ICAN internasjonalt har skrevet et notat om observatørstatus. Last ned notatet her

 

Deltakelse fra sivilt samfunn

I henhold til Artikkel 8 skal "relevante ikke-statlige organisasjoner inviteres til å delta i møtene mellom statspartene [...] som observatører" (vår oversettelse).

ICAN internasjonalt er offisiell sivilsamfunnskoordinator for møtet, og etter hvert som det blir tilgjengelig vil ICAN internasjonalt gi informasjon til alle interesserte ikke-statlige organisasjoner om forberedelser, registrering, deltakelse og andre sivilsamfunnsaktiviteter rundt møtet. 

Vil du motta oppdateringer om statspartsmøtet og informasjon om hvordan din organisasjonen kan delta? Registrer deg her (engelsk). 

 

Side events 

Under hele statspartsmøtet kommer det til å være et tilgjengelig konferanserom i FN i Wien for arrangementer og seminarer i regi av Ikke-statlige organisasjoner. Detaljer om rommet vil bli bekreftet på et senere tidspunkt. Det er ikke nødvendig med sponsing eller samarbeid med et medlemsland i FN for å benytte seg av konferanserommet. ICAN internasjonalt kunngjøre når booking av konferanserommet åpner.

 

Sivilsamfunnsforum

ICAN internasjonalt planlegger en rekke seminarer og arrangementer for sivilsamfunn som deltar på møtet i Wien og for andre interesserte. 

Grunnet koronasituasjonen er ikke detaljer om deltakelse på statspartsmøtet klare på nåværende tidspunkt. For de siste oppdateringer se ICAN internasjonalt sin side om statspartsmøtet

 

Dokumenter