FNs atomvåpenforbud

Norge blir første Natoland som bekrefter deltakelse på statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at Norge skal delta som observatør på statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud. Det ble klart da partiene presenterte regjeringserklæringen i dag 13. oktober. 

Skrevet av Tuva Widskjold

- At Norge som første NATO-land bekrefter at vi skal delta som observatør på statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud sender et viktig signal til våre allierte om at atomvåpen er uakseptabelt, sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge

Regjeringen vil “øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen”. I tillegg til at Norge “deltar som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen”.

- Det er svært gledelig at regjeringen plukker opp igjen arbeidet med å avskaffe atomvåpen, etter at de borgerlige har forsømt nedrustningsarbeidet de siste åtte årene, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen. 

Støre retter igjen fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Det humanitære initiativet ble startet under ​​Stoltenberg II-regjeringen. Initiativet vekket politikere og diplomater verden over og ble foranledningen til at FN fremforhandlet FNs atomvåpenforbud.

Ved å delta som observatør på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud, viser regjeringa at de støtter intensjonen i atomvåpenforbudet. Dette er et viktig steg på veien til norsk tilslutning og sender et tydelig signal til andre land i Nato om at det er fullt mulig å være en lojal Nato-alliert og samtidig arbeide for å forby og avskaffe atomvåpen.

I sitt partiprogram har Senterpartiet en tydelig målsetning om at Norge skal signere og ratifisere atomvåpenforbudet. Arbeiderpartiet sier også i sitt partiprogram at det bør være et mål på sikt. 

- Vi forventer at regjeringen snarlig setter i gang tiltak for å legge til rette for norsk tilslutning til atomvåpenforbudet, og inviterer til diplomatiske samtaler med andre Natoland om hvordan de sammen kan slutte seg til atomvåpenforbudet, sier Lars Egeland, nestleder i Nei til Atomvåpen

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge på [email protected], 48056660