Bedre etisk forvaltning av oljefondet

Regjeringen vil at oljefondet skal trekke seg ut av selskaper som produserer leveringsplattformer som utelukkende kan benyttes for kjernevåpen.

Skrevet av Tuva Widskjold

9. april la Finansdepartementet frem den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet.

Årets melding tok også for seg Etikkutvalgets utredning om den etiske forvaltningen av oljefondet. ICAN Norge har sammen med Norske leger mot atomvåpen, Nei til Atomvåpen og Norges Fredsråd, deltatt i flere høringsrunder i forbindelse med Etikkutvalgets utredning

Vi er veldig glade for at regjeringen følger Etikkutvalgets anbefaling og går inn for en strengere tolkning av det produktbaserte* våpenkriteriet. 

"Departementet er enig i utvalgets syn om at visse typer leveringsplattformer som utelukkende kan benyttes for kjernevåpen, fremover bør kunne omfattes av kriteriet." 

Dette er en viktig steg for en mer etisk forvaltning av oljefondet og sender et tydelig signal om at atomvåpen og produksjon av komponenter som er designet, utviklet, produsert eller tilpasset for i et kjernevåpen er uakseptabelt.

Dessverre er ikke Etikkutvalget og forslaget til en strengere tolkning av hva våpenkriteriet omfatter tilstrekkelig for å hindre investeringer i kjernevåpen. Det hjelper lite at komponenter også kan brukes til konvensjonelle våpen, dersom de ender opp i kjernevåpen eller fasiliterer bruk av kjernevåpen. Praksisen der utvikling og produksjon av produkter med flere formål ikke skal medføre utelukkelse, må derfor endres for å sikre at oljefondet ikke investerer i kjernevåpen. 

Nå skal Stortinget behandle meldingen. Vi håper Stortinget ønsker den strengere tolkningen av våpenkriteriet velkommen, og at stortingsflertallet går enda lengre for å sikre at alle selskaper som er delaktig i utvikling og produksjon av komponenter som brukes til utvikling eller bruk av kjernevåpen, utelukkes.

Kjernevåpen kan ikke brukes i tråd med folkeretten, da våpnene ikke skiller mellom sivile og stridende, og medfører uforholdsmessig skade. Den folkerettslige normen mot atomvåpen er ytterligere styrket gjennom ikraftredelsen av FNs atomvåpenforbud 22. januar 2021.

Les om finansinstitusjoner og atomvåpenindustrien hos Don't Bank on the Bomb

 

*De produktbaserte kriteriene omhandler hele produktklasser og innebærer at fondet ikke skal være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer disse produktene. De produktbaserte kriteriene skiller seg fra adferdsbaserte kriterier.