Investeringer

Oljefondet har investert 23.6 milliarder i atomvåpenselskaper

Statens pensjonskasse utland (SPU), også kjent som Oljefondet, har per 1.1.2024 investert 23.6 milliarder kroner i atomvåpenselskaper.

Skrevet av Daniel Gudbrandsen

Statens Pensjonskasse Utland (Oljefondet) har investert 23,6 milliarder NOK i flere selskaper som produserer varer eller tjenester som spesifikt bidrar til utvikling, testing, produksjon, besittelse, lagring eller bruk av atomvåpen. Dette viser Oljefondets og E24s oversikt over investeringene oljefondet har gjort per 1.1.2024. 

Oljefondet har blant annet investeringer i Bharat Dynamics Limited (India), General Dynamics (USA), L3 Harris Technologies (USA), Leidos (USA), Leonardo (Italia), RTX Corporation (USA) og Thales (Frankrike). 

Investeringene skjer til tross for at retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU fastslår at fondet ikke skal være investert i selskaper som “utvikler eller produserer våpen eller sentrale komponenter til våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper”. Videre nevner retningslinjen at dette inkluderer kjernevåpen. 

Det er skuffende å se at oljefondet fortsatt har investert store summer i selskaper som er tilknyttet masseødeleggelsesvåpen. Dette til tross for at deres egne retningslinjer sier at man ikke skal være der, sier Daniel Alexander Gudbrandsen, koordinator for ICAN Norge. 

Norge burde ikke være med på å legitimere en industri og et våpen som kan føre til så store ødeleggelser. Om regjeringen mener alvor når de sier at Norge skal jobbe for nedrustning og dialog, så må oljefondet trekkes ut av slike investeringer, fortsetter Gudbrandsen

Blant selskapene Oljefondet er investert i, finner vi det amerikanske RTX Corp. (Tidligere Raytheon Technologies Corp) Selskapet utvikler blant annet neste generasjons atomvåpen missiler og datasystemer som er en del av USAs fornyelse av sitt atomvåpenarsenal. 

Sett i lys av eksplisitte trusler om bruk av  atomvåpen de siste årene, er det viktigere enn noen gang å heve terskelen for bruk av atomvåpen og å prioritere nedrustning, avslutter Gudbrandsen.

 

 -

Kontakt: 

Daniel Alexander Gudbrandsen, koordinator ICAN Norge, 932 82 153 eller [email protected]