ICAN Cities Appeal

Mange seire for en atomvåpenfri verden i 2019

2019 har vært et turbulent år for alle som er opptatt av atomvåpen og de humanitære konsekvensene av verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Mens atomvåpenstatene moderniserer sine arsenaler, signerer og ratifiserer stadig flere stater FNs atomvåpenforbud og viser med det at de anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile. Nå mangler vi bare 16 ratifikasjoner før forbudet trer i kraft.

Skrevet av Emilio Valle

I mars stemte Stortinget ned norsk tilslutning til atomvåpenforbudet mot folkets vilje. Det store flertallet av Norges befolkning ønsker at Norge skal signere. Til tross for at forbudet ble stemt ned ser vi at ICAN Norges partnere står opp for retten til å være trygg for den eksistensielle trusselen atomvåpen utgjør. Deres innsats skaper politiske muligheter for fornyet norsk engasjement for nedrustning og fokus på de humanitære konsekvenser av atomvåpen.

Her er noe av det vi har oppnådd i 2019

  • Om 16 ratifikasjoner trer FNs atomvåpenforbud i kraft!

Nå har 34 stater ratifisert og 80 stater har signert FNs atomvåpenforbud. Om ikke lenge vil atomvåpenforbudet tre i kraft og all aktivitet relatert til atomvåpen bli forbudt etter folkeretten.

  • Det store flertallet vil at Norge skal signere

Hele 78 prosent er enige med oss og mener Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Det viser en spørreundersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Norsk Folkehjelp. Kun 9 prosent av befolkningen svarte nei. Les mer om undersøkelsen hos Norsk Folkehjelp.

  • AUF skaper endring i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets landsmøte var ikke klare for å gå inn for norsk signering av forbudet, men med et stort dytt fra AUF fikk grasroten i partiet flyttet vedtaket på landsmøte i riktig retning. Hvis Arbeidepartiet snur er det flertall på Stortinget for norsk signering av FNS atomvåpenforbud.

  • Lokalsamfunn jobber for norsk signering

Hele 18 norske byer og kommuner har sluttet seg til ICAN Cities Appeal og ber regjeringen signere forbudet. Deriblant Norges største byer; Oslo, Bergen og Trondheim. Er din kommune med? Sjekk oversikten over kommunene som har sluttet seg til og få din kommune med!

  • Bankene trekker investeringer i atomvåpenindustrien

Flere og flere banker ønsker å ikke være investert i atomvåpenindustrien. I høst fikk DNB og KLP plass på Don’t Bank on the Bomb’s Hall of Fame. Det er en liste over finansinstitusjoner som har vedtatt, implementert og publisert omfattende retningslinjer som skal sikre at de ikke investerer eller er involvert i selskaper som produserer atomvåpen.

  • FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen

ICAN Norges partnere samlet seg rundt FNs internasjonale dag 26. september. Med markeringer og leserinnlegg i hele vårt langstrakte land, viste vi at vi er mange og at vi står sammen i kampen for en verden fri for atomvåpen. Les Klima- og miljøorganisasjonene i ICAN Norge sitt innlegg i forbindelse med dagen.

  • Ny partner

Røde Kors Ungdom har blitt med på laget som partner i ICAN Norge. Her kan du se oversikten over partnere. Står ikke din organisasjon eller fagforening på listen? Få dem med på laget.

Tusen takk for fantastisk innsats – Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!