Investeringer

Flere og flere finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien

I oktober fikk 14 nye finansinstitusjoner plass på rapporten Don’t Bank on the Bomb sin Hall of Fame.

Don’t Bank on the Bomb er en årlig rapport som utgis av ICAN sin nederlandske partner PAX. Rapporten synliggjør hvilke finansinstitusjoner som tjener penger på atomvåpenproduksjon. DNB og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er blant finansinstitusjonene som får hederlig omtale i årets utgave. Med det følger de etter ICAN Norges mangeårige partner, Storebrand, som lenge har vært en del av det gode selskap.

At flere og flere trekker sine investeringer ut av atomvåpenindustrien betyr mindre midler tilgjengelig for å produsere og modernisere atomvåpen. Det store antallet finansinstitusjoner som i løpet av det siste året har trukket investeringene sine ut av atomvåpenproduksjon og implementert etiske retningslinjer som forhindrer lignende investeringer i framtiden, viser at finanssektoren har fått med seg at flertallet av FNs land har vedtatt en traktat som forbyr atomvåpen – og at traktaten har en stigmatiserende effekt.

Grafen er hentet fra www.dontbankonthebomb.com og viser at FNs atomvåpenforbud har bidratt til at enda flere finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien.

All aktivitet relatert til atomvåpen blir forbudt etter internasjonal rett

I 2017 vedtok 122 land traktaten som forbyr all aktivitet relatert til atomvåpen. Når 50 land har ratifisert, trer forbudet i kraft og blir en del av internasjonal rett. Da vil finansinstitusjonene som fortsatt å investere i atomvåpen, investere i våpen som er ulovlig etter internasjonal rett. Heller ikke i dag kan atomvåpen brukes i tråd med folkeretten, våpnene skiller ikke mellom sivile og stridende, og medfører uforholdsmessig skade. Nå traktaten trer i kraft vil bruk, utvikling, testing, produksjon, fremstilling, anskaffelse, oppbevaring, lagring, overføring, mottak, trussel om å bruke, utplassering, installering og distribuering av kjernevåpen være forbud etter folkeretten.

Investeringer er ikke nøytrale, men resultater av aktive valg. Finansinstitusjonene som velger å trekke investeringene sine ut av atomvåpen, tar et aktivt valg for en tryggere verden uten masseødeleggelsesvåpen. Det fortjener å feires.

Vis at du som forbruker bryr deg

Twitre gjerne til Storebrand, DNB og KLP eller skriv til dem på facebookveggen og gratuler med det viktige valget om å trekke seg ut av atomvåpenindustri.

Oljefondet henger etter

Storebrand, DNB og KLP får alle bedre omtale enn Norges store sparegris; Oljefondet. For mens Norges Bank som forvalter fondet har mandat til å ekskludert selskap som utvikler eller produserer sentrale komponenter til atomvåpen, åpner operasjonaliseringen av de etiske retningslinjene for at fondet kan investere i komponenter med dobbelt formål. Det hjelper lite at andre formål, dersom de også selges til stater med atomvåpen, og som til og med uttaler at systemene komponentene inngår i er viktig for landenes atomvåpenarsenaler.

Oljefondet når derfor ikke opp på Don’t Bank on the Bomb sin Hall of Fame. Den Norske Bank og Oljefondets Etikkråd bør se til andre norske finansinstitusjoner for å lære hvordan de kan sikre at våre alles sparepenger ikke investeres i det verste masseødeleggelsesvåpenet verden har sett.

Les rapporten her: