Investeringer

Nok er nok: enorme summer til atomvåpen i 2019

ICAN anslår at atomvåpenstatene brukte 743 milliarder norske kroner på sine over 13 000 atomvåpen i 2019, det er en økning på over 71 milliarder fra 2018.

Skrevet av Tuva Widskjold

I denne ferske rapporten estimerer the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) de globale utgiftene de ni atomvåpenstatene brukte på å vedlikeholde og produsere atomvåpen i 2019.   

Les rapporten Enough is Enough: 2019 Global Nuclear Weapons Spending

Estimatene inkluderer kostnader for vedlikehold og drift, samt utvikling av atomstridshoder og leveringssystemer. Beregningen baserer seg på offentlig tilgjengelige tall og tar i de tilfellene der detaljerte tall ikke er tilgjengelig*, utgangspunkt i en sannsynlig prosentandel av de totale militære utgiftene til atomvåpen.

*ICAN oppfordrer alle atomvåpenstater til å være åpne om egne utgifter til atomvåpen. Dette vil gjøre det mulig for befolkningen å holde myndighetene ansvarlig.