Investeringer

Statens pensjonsfond utland (SPU) investerer i atomvåpen

SPU har investert 26,3 milliarder norske kroner i selskaper involvert i atomvåpen. 

Skrevet av Tuva Widskjold

SPU har investert 26,3 milliarder NOK i syv selskaper som produserer varer eller tjenester som spesifikt bidrar til utvikling, testing, produksjon, besittelse, lagring eller bruk av atomvåpen. Det avslører den nye rapporten Risky Returns, Nuclear weapon producers and their financiers, av The international campaign to abolish nuclear weapons (ICAN) og den nederlandske organisasjonen PAX.  

 

I lys av Russlands ulovlige invasjon av Ukraina og eksplisitte trusler med atomvåpen, er det viktigere enn noen gang å heve terskelen for bruk av atomvåpen og å prioritere nedrustning.

 

Rapporten viser at SPU har investeringer i Bharat Dynamics Limited (India), General Dynamics (USA), L3 Harris Technologies (USA), Leidos (USA), Leonardo (Italia), Raytheon Technologies Corporation (USA) og Thales (Frankrike). 

 

Investeringene skjer til tross for at retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU fastslår at fondet ikke skal være investert i selskaper som “utvikler eller produserer våpen eller sentrale komponenter til våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper”. Videre nevner retningslinjen at dette inkluderer kjernevåpen. 

 

- Det er uakseptabelt at SPU investere store summer i masseødeleggelsesvåpen. Dette er våpen som ikke kan skille mellom sivile og stridende, og som ved bruk vil kunne legge byer i grus på sekunder, sier Tuva Widskjold, koordinator i ICAN Norge. 

 

- I en tid der den globale spenningen stiger og faren for bruk av atomvåpen øker, bidrar SPU med disse investeringene til det kjernefysiske våpenkappløpet vi nå ser utspille seg, fortsetter Widskjold. 

 

Blant selskapene SPU er investert i, finner vi det indiske Bharat Dynamics Limited (BDL). BDL er det det viktigste selskapet i det indiske Integrated Guided Missile Development Programme, og er involvert i flere programmer for kjernefysiske missiler, deriblant Prithvi- og Agni-systemene. 

 

- India er ikke en del av Ikkespredningsavtalen. At Norge bidrar til indiske atomvåpen er sterkt kritikkverdig og et brudd på prinsippet om ikkespredning, avslutter widskjold. 

 

 

Kontakt: 

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge, på 48056660 eller [email protected]