Investeringer

Fortsatt mye penger i atomvåpen, men investorene er på vei ut

22. februar 2024


Bilde: ICAN 

22. januar 2024

Fortsatt mye penger i atomvåpen, men investorene er på vei ut

Kjære ICAN-venner,

Det nytter å stigmatisere atomvåpenet! 

Siden FNs atomvåpenforbud trådte i kraft har antallet finansinstitusjoner som investerer i produksjon av atomvåpen falt. Dette er eksempelvis banker, pensjons fond, aksje og fondsforvaltere. I 2021 var det 306 institusjoner som hadde sine investeringer i våpenet. Etter utgangen av 2023 har antallet falt ned til 287 institusjoner. Dette fremkommer i den helt nye rapporten "Untenable Investments», utgitt av ICAN og fredsorganisasjonen PAX, som et ledd i «Don`t Bank on the Bomb» prosjektet. 

Likevel er det fortsatt mye penger som er investert i masseødeleggelsesvåpenet. Ifølge rapporten har det i perioden mellom 2021 og 2023 vært investert svimlende 4963 milliarder norske kroner. Vårt eget Oljefond, Statens Pensjonskasse Utland, har store investeringer i flere av de 24 selskapene som rapporten setter søkelys på. Oljefondets egen oversikt viser at de i dag har hele 23,6 milliarder norske kroner investert i selskaper som er kjent for å være tilknyttet produksjon av atomvåpen og atomvåpen komponenter. 

Blant oljefondets investeringer finner vi Bharat Dynamics Limited som produserer våpen for Indias atomvåpenprogram, Thales som utfører midtlivsoppgradering for franske atomvåpen og RTX corp som utvikler nye atomraketter for det amerikanske militæret. 

Et naturlig spørsmål å stille er «hvor mye godt kunne vi ha gjort med de pengene som i dag er investert i noe så vondt?». Et slikt spørsmål har vi ikke svaret på. Men vi oppfordrer alle dere, våre ICAN-venner, til å gjøre noe tanker. Vi kommer naturligvis til å stille spørsmålet til norske politikere. 

Hvis du ønsker å lære mer om atomvåpenindustrien og dens finansiering inviterer ICAN til et webinar på LinkedIn den 26. februar kl. 16.00. Du kan melde deg på gjennom denne lenken

 

   

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Takk for at du er med på laget, sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Daniel Alexander Gudbrandsen, koordinator ICAN Norge