Investeringer

Norges sparepenger skal ikke investeres i masseødeleggelsesvåpen

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) investerer fortsatt i atomvåpen. 

Skrevet av Tuva Widskjold

Sammen med Norske leger mot atomvåpen og Nei til Atomvåpen deltok ICAN Norge på høringen til årets stortingsmelding om Statens Pensjonsfond.

Det er positivt at en rekke selskaper som utvikler eller produserer sentrale komponenter til atomvåpen er ekskludert fra Statens Pensjonsfond Utland (SPU), og det er gledelig at det er bred politisk enighet om at Norges sparepenger ikke skal investeres i masseødeleggelsesvåpen. 

Til tross for det produktbaserte kriteriet og tydeliggjøringen av hvordan retningslinjene skulle praktiseres i 2021, til også å omfatte leveringsplattformer for atomvåpen, investerer SPU fortsatt i selskaper involvert i atomvåpenindustrien. 

Ifølge Don't Bank On The Bomb sin siste rapport, Risky Returns, Nuclear weapon producers and their financiers, har SPU investeringer i minst 6 selskaper involvert i atomvåpen. Dette gjelder General Dynamics, L3 Harris Technologies, Leidos, Leonardo, Raytheon Technologies Corporation og Thales. KLP har derimot trukket seg ut av flere av disse selskapene begrunnet i retningslinjene for SPU. 

Finanskomiteen må sikre at retningslinjene følges. Norges sparepenger skal ikke investeres i masseødeleggelsesvåpen.

Les hele vårt innspill her

 

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge, på høringen hos Finanskomiteen