Partnerorganisasjoner

Røde Kors Ungdom er Årets Radioaktivist

Røde Kors Ungdom tildeles prisen Årets Radioaktivist. 

Røde Kors Ungdom har i 2019 og i 2020 igjen tatt opp den viktige kampen mot en atomvåpenfri verden og er en tydelig ung stemme i kampen mot atomvåpen. 

Skrevet av Tuva Widskjold

Prisen deles ut av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) i Norge til en aktør som har vist spesielt stort engasjement for en verden fri for atomvåpen og for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.
  • "Atomvåpen representerer en av de aller største truslene for menneskeheten og vårt miljø. De uakseptable humanitære konsekvensene og atomvåpens manglende evne til å skille mellom sivile og stridende er hovedgrunnen for at arbeidet mot en atomvåpenfri verden er så utrolig viktig", sier Solveig Ugland, leder i Røde Kors Ungdom.
  • "Det betyr svært mye for oss i Røde Kors Ungdom å bli tildelt denne prisen for vårt arbeid mot en atomvåpenfri verden. Vi har jobbet lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å spre kunnskap og forståelse for de alvorlige humanitære konsekvensene ved atomvåpen," fortsetter Ugland.
24. oktober ratifiserte stat nummer 50 FNs atomvåpenforbud, det nødvendige antallet for at avtalen skal tre i kraft. Det skjer 22. januar 2021. Alle aktiviteter relatert til atomvåpen blir da forbudt etter internasjonal lov. 
Norge har ikke signert eller ratifisert denne FN-traktaten.
  • "Atomvåpenforbudet er det beste verktøyet vi har for å nå en verden fri for atomvåpen," sier Ugland.
  • "Jeg vil takke tidligere Landsrådsleder Robert Flobergseter for hans innsats i dette arbeidet. Sammen med Landsrådet og våre frivillige i Røde Kors Ungdom har vi igjen satt søkelyset på  de katastrofale ødeleggelsene ved bruk av atomvåpen. Sammen skal vi fortsette å jobbe for å skape oppslutning og etterlevelse av forbudet når det trer i kraft 22. januar 2021. Det er nå vi velger hvilken side av historien vi vil stå på," avslutter Ugland. 
ICAN Norge gratulerer Røde Kors Ungdom med prisen og takker for fantastisk innsats i kampen for en verden fri for atomvåpen.