ICAN Norge

Guide: Hvordan håndtere atomangst

Trusselen fra atomvåpen øker, og det er normalt at det skaper bekymringer og angstfølelser hos mange mennesker. Som en global kampanje som uttaler seg om de katastrofale konsekvensene av atomvåpen, har vi et ansvar for å hjelpe folk med å håndtere disse følelsene.

Dette er en guide til hvordan du kan hjelpe andre med å håndtere informasjon om atomvåpen og hvordan du kan håndtere din egen angst og bekymring for bruk av atomvåpen og atomkrig.

For det første er det viktig å erkjenne at det er helt normalt at tanker om mulig bruk av atomvåpen og konsekvensene det vil ha, utløser følelser som bekymring og angst.

Atomvåpen innebærer en eksistensiell trussel mot vår verden og alt vi holder kjært, som på mange måter kan betraktes som en større trussel enn menneskers individuelle frykt for døden.

Risikoen for at atomvåpen blir brukt vekker en særskilt eksistensiell angst. Atomvåpen kan utslette hele kulturer, land, språk, liv og fremtiden for så mange mennesker og dyr at det kan være vanskelig  for oss å bearbeide. I tillegg vil bruk av atomvåpen skape enorme miljøødeleggelser og store fysiske og mentale lidelser for menneskene som overlever.

Hvordan være bevisst på følelsene andre kan få i samtaler om de katastrofale konsekvensene av atomkrig:

Forbered deg

Når du ønsker å få noens oppmerksomhet til en spesielt vanskelig sak som dette, bør du forberede deg på det. En måte å forberede deg selv og den du ønsker å snakke med, er å sette av tid spesifikt til dette, spørre om personen(e) har interesse for å lytte, og invitere og forberede de(n) du ønsker å snakke med. Du bør sørge for at temaet er kjent på forhånd, da det kan oppleves som et vanskelig tema. Folk kan ha forskjellige ideer om hva en atomkrig kan bety, og du må være klar over at mennesker håndterer angst og bekymringer på veldig forskjellige måter. 

Anerkjenn følelser

Å snakke om vanskelige tema vekker ofte følelser som du bør være oppmerksom på. Dette for å kunne møte følelsene på en respektfull måte. I denne konteksten er følelser viktig, og følelsene må ikke fornektes eller avvises. Å kunne uttrykke følelser og sette ord på dem, som for eksempel bekymring eller tristhet over det som skjer, er en måte å håndtere angst på og dermed føle seg bedre.

I vanskelige samtaler kan det virke beroligende å få bekreftelse på det man føler.

Sjekk inn før du avslutter samtalen

Før dere avslutter samtalen og eventuelt går hver deres vei, sørg for å avklare med hverandre at alle føler seg ok. Dette kan motvirke følelser av ensomhet. I tillegg kan alle parter få vist at dere bryr dere om hverandre, som igjen kan forsterke en følelse av samhold.

 

Hvordan gå fram hvis du føler deg engstelig for atomkrig:

Fokuser på viktige fakta

En atomkrig har ikke brutt ut.

Vi jobber for at atomvåpen aldri skal brukes igjen.

Prøv å minne deg selv på disse to faktaene. Prøv så å "stanse" de engstelige tankene, slik at katastrofale tanker, fantasi og angstfølelser ikke får for mye plass i tankene dine.

Fokuser på pusten din

Det kan hjelpe å huske på å fokusere på pusten din en stund hvis du plutselig føler deg engstelig. En rolig pust lindrer angst og det finnes flere etablerte pusteteknikker for å håndtere angst.

Sorter følelsene dine

Noen ganger kan angstfølelser bringe opp flere andre saker du føler deg engstelig for. Du kan prøve å kjenne på hvilke angstfølelser som er knyttet til atomtrusselen og hvilke som kan kobles til andre ting i livet ditt. Å skille mellom de ulike problemene og å prøve å håndtere dem hver for seg, kan redusere angsten.

Ta vare på deg selv

Det er viktig å ta vare på seg selv og sine nærmeste, og å spise godt, trene, få frisk luft og god søvn. Alt dette er veldig viktig for psykisk helse og restitusjon.

Å skrive ned vanskelige tanker og følelser fungerer bra for noen.

Du kan prøve å bryte ned følelser av angst og frykt ved å ta en pause og delta i andre aktiviteter. Det er viktig å gjøre ting du liker og har det bra med å gjøre.

 

Vi håper at disse konkrete tipsene er nyttige. Vi håper at alle i ICAN også husker at det er mange mange mennesker som står side om side og kjemper for en bedre verden akkurat nå. Over hele verden gjør folk det de kan for å stoppe krig og å avskaffe atomvåpen. Du er ikke alene.

Har du spørsmål om dette, kan du kontakte oss på epost [email protected].


Dette er en oversettelse av guiden laget av ICAN internasjonalt. Den er tilgjengelig her.