ICAN Norge

Kristelig Folkepartis Ungdom er Årets Radioaktivist 2021

Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) tildeles prisen Årets Radioaktivist for sin innsats for FNs atomvåpenforbud og utrettelige arbeid med å snu Kristelige Folkeparti sitt standpunkt til det viktige forbudet.

Skrevet av Tuva Widskjold

Prisen deles ut av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) i Norge til en aktør som har vist spesielt stort engasjement for en verden fri for atomvåpen og for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

 

Kristelig Folkepartis Ungdom tildeles Årets Radioaktivist 2021 for deres enorme innsats for FNs atomvåpenforbud, spesielt opp mot Kristelig Folkeparti sitt landsmøte våren 2021. Innsatsen var helt avgjørende for at partiet nå støtter norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

 

- "Etter en tid der det internasjonale nedrustningsarbeidet har gått feil vei, er FNs atomvåpenforbud spesielt sentralt for å presse atomvåpenstatene til en balansert nedrustning," sier Edvard Kunzendorf, Internasjonalt ansvarlig KrFU

 

- "Vi kan ikke sitte stille i båten og akseptere at det fortsatt brukes milliarder på våpen som ved bruk vil ramme vilkårlig og gå utrolig hardt ut over sivile liv. Ja, både menneskeheten og naturen er truet av atomvåpen. Vi er derfor skikkelig stolte og glade over å få tildelt prisen Årets Radioaktivist," fortsetter Kunzendorf

 

- "En spesiell takk bør rettes til tidligere leder Edel-Marie Haukland og tidligere internasjonalt ansvarlig Magnus Killingland for stadig å løfte temaet både i leserinnlegg og interne forum. Vi er også glade for at KrFU i vår fikk KrFs landsmøte med på å gå inn for at Norge skal tilslutte seg FNs atomvåpenforbud. Det er fortsatt en lang vei å gå for å nå en verden fri for atomvåpen, men det er en utrolig viktig kamp, og denne prisen motiverer til videre arbeid. Dette skal KrFU fortsette å jobbe for!" avslutter Kunzendorf.

 

 

ICAN Norge gratulerer KrFU med prisen og takker for fantastisk innsats i kampen for en verden fri for atomvåpen.