ICAN Norge

Senterungdommen er Årets Radioaktivist 2022

Senterungdommen tildeles Årets Radioaktivist 2022 for deres innsats for FNs atomvåpenforbud og kjernefysisk nedrustning.

Skrevet av Tuva Widskjold

Prisen deles ut av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) i Norge til en aktør som har vist spesielt stort engasjement for en verden fri for atomvåpen og for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

 

Senterungdommen tildeles Årets Radioaktivist 2022 for deres innsats for FNs atomvåpenforbud og kjernefysisk nedrustning.

Senterungdommen fikk i 2021 med seg flertallet på Senterpartiets landsmøte til å vedta at Norge skal signere og ratifisere forbudet. Dette fikk videre utslag i regjeringserklæringen der Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige om at Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud

 

- "Senterungdommen takker så mye for prisen Årets Radioaktivist fra ICAN Norges råd. Det er en viktig anerkjennelse av vårt engasjement for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud," sier Torstein Buskaker, Internasjonal leder i Senterungdommen.

 

- "Vi støtter opp om forbudet og er med i ICAN fordi vi ønsker en fremtid uten atomvåpen. En verden hvor den overhengende faren for og trusselen om bruk av disse masseødeleggelsesvåpnene ikke lengre er til stede. Vi støtter arbeidet for en verden fri for atomvåpen, fordi konsekvensene ved bruk av disse ville vært katastrofale for menneskeliv og hatt potensiale for ødeleggelsen av sivilisasjon og vår jord," fortsetter Buskaker

 

- "Krigen som herjer på kontinentet gjør dette arbeidet desto viktigere, og gjør problemstillingen særs aktuell. ICAN Norge gjør gjennom sitt virke et utrolig viktig arbeid for at flere tar innover seg konsekvensene ved bruk av atomvåpen. Samt i arbeidet for at Norge signerer og ratifiserer FNs traktat om forbud mot atomvåpen. Senterungdommen er glade for og stolte av å være med på laget og skal fortsette å stå opp for en fremtid fri for disse skrekkelige våpnene," avslutter Buskaker

 

ICAN Norge gratulerer Senterungdommen med prisen og takker for fantastisk innsats i kampen for en verden fri for atomvåpen.