ICAN Norge

Pressemelding fra ICAN Norge: Tydelig stortingsflertall for atomvåpenforbud

I går fremmet Venstre, SV og Senterpartiet et representantforslag for at Norge skal jobbe for å forby atomvåpen. Forslagsstillerne ber om at Norge skal støtte Østerrikes løfte om å jobbe for at atomvåpen stigmatiseres, forbys og avskaffes. Hele 50 stater har hittil sluttet seg til dette løftet. I tillegg ber de om at Norge skal ta initiativ til, og delta i, en kjernegruppe av land som kan drive dette arbeidet fremover.

”Når regjeringen ikke vil støtte et forbud mot atomvåpen, er det helt avgjørende at vi har stortingspolitikere som tar ansvar. Dette handler om å stå opp for helt grunnleggende humanitære prinsipper. Vi trenger en folkerett som forbyr inhumane våpen, det er på høy tid at vi også får et forbud mot atomvåpen,” sier Daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland

 

Regjeringen svikter

Utenriksministeren advarte mot representantforslaget under debatten om den utenrikspolitiske redegjørelsen samme dag. Ifølge han er forslaget om å jobbe for et forbud mot atomvåpen i strid med våre forpliktelser som NATO-medlem.

”Et forbud mot atomvåpen handler ikke om ensidig nedrustning i NATO-land, men om å endre normene rundt atomvåpen, styrke folkeretten og legge grunnlaget for internasjonal, gjensidig nedrustning. Et forbud mot atomvåpen vil derfor ikke være i strid med våre NATO-forpliktelser,” sier Skaland, og viser til rapporten fra International Law and Policy Insitute.

Også Øyvind Halleraker fra Høyre og Kristian Norheim fra Fremskrittspartiet argumenterte for at vi ikke kan gå inn for et forbud mot atomvåpen som NATO-medlem. ”Det finnes aktører i NATO og USA som ikke ønsker et forbud mot atomvåpen, det gjorde det også i arbeidet for et forbud mot klasevåpen. I slike situasjoner gjelder det som mest å stå opp for sine prinsipper. Vi snakker faktisk om arbeidet for å forby et våpen som ikke skiller sivile og stridende i krig,” sier Skaland

 

Tydelig stortingsflertall

Kristelig Folkeparti tydeliggjorde i en egen uttalelse at partiet går inn for et forbud mot atomvåpen. Miljøpartiet de grønne skrev i en Twitter-melding at partiet vil stemme ja til forslaget når det kommer opp i Stortinget om et par måneder. I et intervju med Dagens Næringsliv slo Anniken Huitfeldt fast at også Arbeiderpartiet støtter et forbud mot atomvåpen.

 

En revitalisering av atomvåpensaken

Sivilsamfunnet har vært en sterk pådriver for å få debatten om atomvåpenforbud opp på dagsorden. På mandag 16. mars kl. 10:00 overleverer ICAN Norge et brev til stortingspolitikerne med en oppfordring om å jobbe for et forbud mot atomvåpen. Så langt har 47 organisasjoner har signert brevet, blant annet Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Overleveringen vil finne sted på Eidsvolls Plass. Brevet overleveres også til utenriksministeren kl. 13:00 samme dag, men denne overleveringen er ikke åpen for presse.

 

ICAN arrangerer Atomvåpenuke 16.-22.mars

I tillegg til overleveringen av brevet arrangerer ICAN og partnere en rekke aktiviteter den kommende uken. Vi starter allerede mandag morgen klokken 8, med frokostmøte på Kulturhuset om Norge, tungtvann og atomvåpen.  På torsdag 19. mars blir det filmpremiere på Parkteatret, og atomvåpendebatt. I panelet sitter Bård Vegar Solhjell (SV), Sveinung Rotevatn (V), Marit Nybakk (Ap), Kristian Norheim (Frp) og Liv Tørres (Norsk Folkehjelp). Debatten er åpen for alle, og starter 19.45.

Se fullt program for Atomvåpenuka her.