FNs atomvåpenforbud

Nytt skritt i retning av et forbud mot atomvåpen: Vedtak om FN-arbeidsgruppe

Den 7 desember ble fire sentrale FN-resolusjoner mot atomvåpen votert over endelig på FNs generalforsamling. Selv om Norge ikke ville støtte noen av dem, ble de vedtatt med overveldende flertall.

Se oversikt over hvilke land som stemte hva ved å klikke på lenkene under:

Gjennom FN-resolusjonen “Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations”  har flertallet av FNs medlemsland bestemt at det skal settes ned en ny arbeidsgruppe. Mandatet er å diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden. Arbeidsgruppen skal møtes i Genève i løpet av 2016 i opptil 15 dager og alle FNs medlemsland er velkomne til å delta. Formålet med denne gruppen er å oppnå reell fremgang, derfor vil den ikke være bundet av strenge konsensusregler. Det skal legges fram en rapport om arbeidsgruppens konklusjoner på FNs generalforsamling til neste år. 

Internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner, inkludert ICAN, inviteres til å delta. - Det er på tide å begynne det praktiske arbeidet med å utvikle en avtale som forbyr atomvåpen, sier Beatrice Fihn, leder av ICAN. - Et overveldende flertall av verdens stater støtter dette.

I en pressemelding fra Norsk folkehjelp sier assisterende generalsekretær Per Nergaard at den norske regjeringen bør delta i arbeidsgruppen på en konstruktiv måte. Den må ikke fortsette med å bistå atomvåpenstatene med å svekke andre lands besluttsomhet, slik den nå gjorde på FNs generalforsamling, uttalte han.

Les mer om den nye FN-arbeidsgruppen på ICANs internasjonale nettsider og i dette nyhetsbrevet fra ICAN.