FNs atomvåpenforbud

Norge må stemme for atomnedrustning i FN

FNs 70. generalforsamling er i gang, og atomvåpendebatten starter på mandag. Fire viktige resolusjoner om hvordan verdenssamfunnet kan få til framgang innen atomnedrustning ligger på bordet.

ICAN Norge, Norske leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen har skrevet et brev til utenriksministeren om hvor viktig det er at Norge stemmer for disse. Les brevet i sin helhet nederst.

 

De fire resolusjonene Norge bør stemme for: 

Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons

Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations

Humanitarian Pledge for the Prohibition and Elimination of Nuclear Weapons

Ethical Imperatives for a Nuclear-Weapons-Free World

 

Brev fra Norsk Folkehjelp

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, har også sendt et brev til utenriksministeren med en klar forventning om at Norge stemmer for resolusjonene. –Stortingsflertallet må si klart fra om at regjeringen må ivareta Norges ledende rolle i det humanitære initiativet når atomvåpendebatten neste uke starter på FNs generalforsamling, sier Tørres i en kommentar til brevet.

 

Vedtak av Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkepartis sentralstyre har vedtatt en uttalelse hvor de ber utenriksministeren høre på stortingsflertallet som mener at Norge bør ta en pådriverrolle i arbeidet for et forbud mot atomvåpen. Å stemme for de fire resolusjonene vil være i tråd med stortingsflertallets vilje, mener Krf. «Dei fire resolusjonane er viktige bidrag til å bevare dynamikken i det humanitære initiativet som norske styresmakter starta i Oslo i 2013,» står det i uttalelsen.

 

Norges signaler er viktige

Da det humanitære initiativet med mål om å få fremgang innen atomnedrustning startet i 2012, hadde Norge en lederrolle. Hvilke signaler Norge gir i FN de kommende ukene, er viktig for initiativets fremtid.

–Det minste vi må kunne forvente av regjeringen, er at de stemmer for resolusjoner som vil opprettholde fokuset på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og få nedrustningsarbeidet ut av en fastlåst situasjon, sier daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

 

Brev til utenriksministeren fra ICAN Norge, Norske leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen sendt 16/10: 

Oppfordring om å støtte resolusjoner om atomnedrustning i FNs førstekomité

Norge var med å starte opp det humanitære initiativet vedrørende atomvåpen i 2012, og har siden gjort et viktig arbeid ved å vektlegge kunnskap om humanitære konsekvenser i sine innlegg på internasjonale møter og konferanser, støtte forskning på temaet og ikke minst ved å arrangere den første konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen i Oslo i 2013.

Det humanitære initiativet representerer en unik mulighet til å få slutt på den fastlåste situasjonen i eksisterende nedrustningsregimer og få på plass et juridisk instrument som kan legge grunnlaget for reell atomvåpennedrustning. Siden Ikke-spredningsavtalen (NPT) endte i fiasko i vår, har flere og flere stater tilsluttet seg det mye omtalte “humanitære løftet” om å jobbe for å forby og avskaffe atomvåpen. I skrivende stund er tallet oppe i 119 land.

Norge hadde fra starten av en ledende rolle i å utvikle det humanitær initiativet. Hvordan dette følges opp under FNs 70. generalforsamling vil være avgjørende for initiativets fremtid. Arbeidet i FNs førstekomité er nå inne i sin andre uke, og det er lagt frem flere resolusjoner som kan bidra til å bringe det humanitære initiativet fremover. Blant disse er Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons, en resolusjon basert på fellesuttalelsen om humanitære konsekvenser av atomvåpen som Norge har støttet i flere omganger i FN og NPT siden 2012, og som sist fikk støtte av hele 159 land under NPTs tilsynskonferanse i vår. Det er oppsiktsvekkende at Norge ikke står som med-forslagsstiller på denne resolusjonen, og dermed sår tvil om Norges engasjement for humanitær nedrustning.

Vi viser til at det under debatten i Stortinget 12. juni i år kom frem at flertallet mener kampen for et internasjonalt forbud mot atomvåpen trenger at flere land påtar seg en aktiv pådriverrolle, og at Norge bør være blant disse landene. Vi forventer at Regjeringen følger opp beskjeden fra Stortinget, og inntar en aktiv rolle i arbeidet i FNs førstekomité. Det innebærer å støtte følgende resolusjoner som er foreslått:

Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons

Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations

Humanitarian Pledge for the Prohibition and Elimination of Nuclear Weapons

Ethical Imperatives for a Nuclear-Weapons-Free World