FNs atomvåpenforbud

Nå er atomvåpen forbudt etter internasjonal lov!

Sammen feiret vi at FNs atomvåpenforbud trådte i kraft og ba Norge ta hodet opp av sanden! 

Skrevet av Tuva Widskjold

Fredag 22. januar 2021 trådte FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen er nå forbudt etter internasjonal lov. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen, og viser hva vi kan få til når vi står sammen på tvers av landegrenser, generasjoner og politiske ståsted.

At atomvåpen nå er forbudt gjennom en global avtale har stor betydning; det stigmatiserer atomvåpen, styrker tabuet for bruk av disse masseødeleggelsesvåpnene, og diskursen rundt atomvåpen og dynamikken i det internasjonal nedrustningsarbeidet endres.

Stater som fører en inkonsistens atomvåpenpolitikk, som Norge, utfordres. På den ene siden hevder den norske regjeringen at de ønsker en verden fri for atomvåpen og på den andre siden vil de ikke ta avstand fra atomvåpen og påberoper seg retten til beskyttelse fra amerikanske atomvåpen.

Det er på tide at Norge tar hodet opp av sanden, forholder seg til realitetene og slutter seg til FNs atomvåpenforbud. 

 

ICAN Norges partnerorganisasjoner markerte dagen på mange måter. Her er noen smakebiter: 

Markering i Oslo

Takk til Kjell Magne Bondevik, Anja Lillegraven, Atle Sommerfeldt, Marianne Borgen og Astrid Willa Eide Hoem for appeller, til Nosizwe og Aleksander Sjølie for musikk og organisasjonene Norske leger mot atomvåpen, Nei til Atomvåpen, Norsk Folkehjelp, Norges Fredsråd, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Changemaker for støtte til markeringen.  

Biskop i Borg Atle Sommerfeldt holder appell Foto: Therese Nordhus Lien

Leder i AUF, Astrid Willa Eide Hoem, og internasjonal leder i AUF, Hoda Imad, holdt appell og deltok på markeringen. Foto: Therese Nordhus Lien

Tim Liebenhoff fra Greenpeace Norge og Norges Fredslag og Inga Steen fra Norges Fredslag deltok på markeringen. Foto: Therese Nordhus Lien

Her kan du lese Kjell Magne Bondevik sin appell i forbindelse med ikrafttredelsen.

 

Fram til 28. januar er det mulig å besøke de to gateutstillingene Ta hodet opp av sanden på Youngstorget og Øyeblikket som endret verden foran Nobels Fredssenter. 

 

Markering i Bergen

Markeringen var arrangert av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.
Tilsluttede organisasjoner: Antikrigs-initiativetHardangerakademiet for fred, utvikling og miljø, Besteforeldrenes klimaaksjonNei til atomvåpenChangemaker Bergen StudentFN-sambandet og Rødt Bergen.

Les mer om markeringen på IKFF Bergen sin nettsider.

 

Lysmarkering i Trondheim

Nei til Atomvåpen i Trondheim arrangerte lysmarkering.

 

Markering i Stavanger

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet arrangerte stand og delte ut flyers i Stavanger.

 

FN-flagget heiset i Larvik

Nei til Atomvåpen i Larvik samarbeidet med kommunen om å heise FN-flagget på torget.
Larvik har sluttet seg til ICAN Cities Appeal

 

Markering i Hamar

IKFF avd. Innlandet, Bestemødre for fred Hamar, Nei til Atomvåpen Hamar og Stange og Besteforeldrenes klimaaksjon Hamar og omegn arrangerte markering i Hamar.