FNs atomvåpenforbud

Kjell Magne Bondevik sin appell 22. januar 2021

Kjell Magne Bondevik sin appell i forbindelse med at FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. januar 2021 ble lest opp, da han grunnet akutte smitteverntiltak i Nordre Follo ikke hadde muligheten til å delta. 

Skrevet av Tuva Widskjold

Atomvåpen er forferdelige våpen. Hvis de blir benyttet kan konsekvensene bli katastrofale. Derfor er det også bred enighet om at de ikke må brukes.

Men da er atomvåpen også meningsløse. Hva skal vi med våpen vi ikke skal bruke? Hvorfor bruke store ressurser på noe vi ikke vil benytte oss av?

Atomvåpnene forsvares med at de virker avskrekkende. Men hvor avskrekkende er våpen som ikke skal brukes? Fortsetter vi med kjernefysisk avskrekking risikerer vi likevel at atomvåpen blir brukt, særlig fordi flere land nå har dem. Vi kan ikke lukke øynene for dette lenger. Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn.

Norge står under andre Nato-lands såkalte «atomparaply». Men ønsker vi å bli forsvart av atomvåpen? Nei, da vil katastrofen være et faktum.

Vi trenger en ny debatt om dette. Derfor har jeg skrevet under et internasjonalt opprop til verdens regjeringer om å undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Det er en merkedag når den i dag trer i kraft!

Da tanken om atomvåpen som avskrekkingsmiddel ble utviklet hadde vi en bipolar verden med maktbalanse mellom NATO og Warsawa-pakten konsentrert rundt atommaktene USA og Sovjetunionen. I dag er verdensbildet et annet. I tillegg til de fem opprinnelige atommaktene har fire andre land skaffet seg slike våpen, og flere kan være i ferd med det. Dette gjør situasjonen uforutsigbar og farlig.

Svaret på denne utfordringen kan ikke være å fortsette som før. Vi må gjøre hva vi kan for å berge eksisterende avtaler, og med ny president i USA er sjansene for dette bedre. Men vi må også ta i bruk nye virkemidler. FN-konvensjonen er et slikt tiltak. Vi må skape en internasjonal holdning der atomvåpen ikke er legitimt. Verdens atomvåpenstater må presses til forhandlinger om gjensidig reduksjon og avskaffelse av atomvåpen.

Verden har blitt for farlig til å leve med disse våpnene. Vi ser frem mot en verden fri for atomvåpen. FN-traktaten vil være et viktig bidrag på veien frem til dette målet.