Norsk politikk

ICAN Norge deltok på høring om langtidsplanen for forsvaret 2025-2036

18.04.2024 avholdt Stortinget høring om langtidsplanen for forsvarssektoren 2025-2036. ICAN Norge var til stede. Les våre kommentarer!

Skrevet av Daniel Gudbrandsen

Langtidsplanen for forsvarssektoren 2025-2036 ble presentert den 5. april 2024. Saken skal opp til Stortinget, og det ble kalt inn til høring. ICAN Norge deltok, sammen med våre partner organisasjoner Nei til Atomvåpen (NTA) og Norske Leger mot Atomvåpenet (NLA). Sammen tok vi til ordet for at Norge ikke må støtte opp om atomvåpenet som sikkerhetsgaranti, men ta en fornuftig stemme i relevante fora for nedrustning og en fremtidig atomvåpenfri verden. 

-"Det er ikke i Norges sikkerhetspolitiske interesse å basere vår trygghet på trusler om bruk avmasseødeleggelsesvåpen. Så lenge atomvåpen finnes, er det en fare for at de blir brukt. For å beskytte Norge mot risikoen atomvåpen representerer, må langtidsplanen for forsvaret inkludere arbeid for å redusere atomvåpens rolle i sikkerhetspolitiske doktriner og styrke innsatsen for kjernefysisk nedrustning i alle relevante fora.", skriver vi i vårt felles høringsnotat sammen med NLA. 

Vi mener at Norge bør:

  • Unngå å snakke om atomvåpen som noe som skaper sikkerhet
  • Signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen
  • Fronte kravet om at alle atomvåpenstater må ruste ned
  • Sette nedrustning på agendaen i NATO, og jobbe sammen med allierte for å presse fram forhandlinger om balansert, verifiserbar og irreversibel nedrustning.

 

Du kan lese hele vårt høringsnotat her. Opptak av høringen finner du på Stortingets Web-TV.