FNs atomvåpenforbud

Pressemelding: Norges uttalelse på FN-møtet om atomvåpen

Denne uka deltar Norge som observatør på statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud. Onsdag 22. juni ga Norge sin uttalelse til møtet

Skrevet av Tuva Widskjold

Her er kommentarer fra Norske leger mot atomvåpen, ICAN Norge og Nei til atomvåpen, som alle er til stedet i Wien under det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud.

- Vi er veldig glade for at Norge er tilstede og slik anerkjenner viktigheten av FNs atomvåpenforbud og det stigmaet mot atomvåpen forbudet skaper, sier Tuva Widskjold, koordinator i ICAN Norge.

1. juni arrangerte Østerrike en humanitær konferanse med fokus på konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen. Norge la i sin uttalelse vekt på behovet for mer forskning om atomvåpens langsiktige humanitære og miljømessige konsekvenser.

- I sitt innlegg gjentok Norge formuleringen fra Hurdalserklæringen, der de skriver at de vil øke fokuset på atomvåpens humanitære konsekvenser, men så langt har vi ikke sett noen nye initiativer i denne retning. Det er på tide at Norge nå konkretiserer disse forpliktelsene, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen. 

- Norge kaller Russlands retorikk om atomvåpen hensynsløs og farlig. Det er bra, men dersom vi fortsetter å basere vår sikkerhet på enkeltlederes velvilje til å ikke bruke atomvåpen, vil vi havne i lignende situasjoner igjen. Norge må ta avstand fra atomvåpen, uansett hvem det er som besitter disse masseødeleggelsesvåpnene, fortsetter Widskjold.

Å slutte seg til forbudet vil være uforenelig med vårt Natomedlemskap, sa Jørn Osmundsen i sitt innlegg.

- Norge må slutte å gjemme seg bak Nato. Det er mulig å slutte seg til forbudet som medlem av Nato. Det krever bare politisk mot. Etter å ha hørt en tredjedel av alle verdens stater forplikte seg til å avskaffe atomvåpen, håper vi Norge snart vil finne frem motet og ta konkrete steg frem mot signering og ratifisering av FNs atomvåpenforbud, sier Nina Pedersen, daglig leder i Nei til Atomvåpen.

På møtet i Wien er Nato-medlemmene Tyskland, Nederland og Belgia observatører, i tillegg til Norge. 

- Dersom Norge går foran i Nato, er jeg sikker på at flere vil følge etter. Vi så det da Norge besluttet å observere dette statspartsmøtet. Først fikk de kritikk, men det tok ikke lang tid før andre medlemsland i Nato fulgte etter, legger Lillegraven til. 

- Vi er glade for at den nye regjeringen viser at de ønsker mer enn den forrige når det kommer til nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Det er likevel fortsatt en vei å gå dersom Norge faktisk ønsker å gjøre alvor av målet om en verden uten atomvåpen. Vi ser fram til samarbeid for å nå det målet, avslutter Widskjold.  

 

Foto: Spesialutsending for nedrustning i Utenriksdepartementet, Jørn Osmundsen, representerte Norge på statspartsmøtet.