ICAN Norge

Hva kan du gjøre for å bidra?

Norske politikere er i utakt med folket. Mens fire av fem nordmenn mener at Norge bør signere FNs atomvåpenforbud, mener et flertall på Stortinget at Norge bør stå utenfor avtalen.

Nå trenger vi hjelp til å øke presset på norske myndigheter! Her er noen forslag til hva du kan bidra med.

1. Bli del av bevegelsen mot atomvåpen!

Skriv deg på nyhetsbrevet vårt, og motta regelmessige oppdateringer om arbeidet vårt og hvordan du kan bidra.

Bli gjerne også medlem i en av ICANs partnerorganisasjoner, for eksempel Leger mot atomvåpen, som drifter ICANs arbeid i Norge (alle kan bli støttemedlem, 200 kr) eller Nei til Atomvåpen (300 kr / 200 for studenter/pensjonister).

 

2. Få hjembyen din til å støtte atomvåpenforbudet

Gjennom ICAN Cities Appeal kan byer og kommuner bidra til å øke presset på norske myndigheter til å bli del av forbudstraktaten. Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpen.

Byer som Manchester, Los Angeles, Sydney, Hiroshima og Nagasaki er del av appellen. I Norge har allerede Trondheim blitt med – og vi håper mange flere følger etter!

Les mer her om hvordan du kan gå fram for å få med byen din.

 

3. Kom på markering: Norge må signere atomvåpenforbudet!

Den 5. mars skal Stortinget vurdere Norges forhold til FNs atomvåpenforbud.

Bor du i Oslo? Bli med på markering! Det er på høy tid at Norge støtter et folkerettslig forbud mot atomvåpen. Norge må støtte FN-flertallet i stedet for å stille seg på atomvåpenstatenes side! Mer informasjon på facebook-arrangementet. Husk å invitere med deg andre som kan være interessert!

 

4. Signer og spre oppropet fra Røde Kors

Røde Kors har lansert en internasjonal kampanje til støtte for atomvåpenforbudet – og et eget opprop rettet mot norske politikere. Kampanjen oppfordrer til å gå inn i debatten om vår felles sikkerhet, og ikke møte atomtrusselen med stillhet. Signer og del oppropet og bidra til å legge press på norske politikere!

Røde Kors arrangerer også en alternativ høring om Norge og atomvåpenforbudet mandag 4. mars kl. 10. Mer informasjon og påmelding her.

Foto: Fra kampanjefilmen til Røde Kors.

 

5. Skriv et avisinnlegg

Nei til Atomvåpen har laget en mal for avisinnlegg som du kan sende til avisen der du bor. Bruk forslaget og tilpass det som du ønsker, og utfordre politikere til å støtte atomvåpenforbudet! Forslaget finner du her.

 

Takk for at du bidrar!