ICAN Norge

Stortinget i utakt med folket

Flertallet i Stortingets utenrikskomité mener at Norge ikke bør bli del av FNs atomvåpenforbud.

 

Mens fire av fem nordmenn mener at Norge bør signere atomvåpenforbudet, mener altså et flertall på Stortinget at Norge bør si nei til den globale avtalen om et totalforbud mot atomvåpen.

Innstillingen fra komiteen bygger på utdaterte holdninger til atomvåpen. Flertallet i komiteen mener at Norge skal fortsette å slutte opp om atomavskrekking – som i realiteten er å støtte trusler om massemord av sivile. Vi mener det er tid for å innse at det er uakseptabelt og utdatert å true med å bruke atomvåpen.

Les innlegg om komiteens innstilling av Lars Egeland, nestleder i Nei til atomvåpen.

Særlig nå som situasjonen i verden er mer urolig enn før, må vi gjøre det vi kan for å hindre et nytt kjernefysisk våpenkappløp. Vi frykter utviklingen hvor atomvåpenstater skroter nedrustningsavtaler, hvor spenningene øker, og hvor risikoen for atomkrig er større enn før. Det haster å frata atomvåpnene den politiske statusen de har i dag – og en opplagt ting Norge kan gjøre, er å bli del av FNs atomvåpenforbud. Et folkerettslig forbud er et viktig verktøy for å delegitimere og stigmatisere atomvåpen, og vil øke presset for å ruste ned og avskaffe atomvåpen.

Se innslag i Dagsnytt 18 om hvorfor Norge bør bli del av forbudet med Mari Seilskjær, daglig leder i Leger mot atomvåpen og koordinator i ICAN Norge (fra omtrent 38:00).

Atomvåpenforbudet trer i kraft og gjelder som internasjonal rett når 50 land har ratifisert, og det kan skje allerede i 2019. Norge bør støtte utviklingen som nå skjer, og bidra til å forsterke presset for å ruste ned, i stedet for å blokkere og skjerme atomvåpenstatene fra diplomatisk press.

Stortinget skal behandle saken om FNs atomvåpenforbud den 5. mars. Fram til da håper vi at vi ser en grundig og kunnskapsbasert debatt om temaet, som også vektlegger atomvåpens humanitære konsekvenser og den enorme sikkerhetstrusselen disse våpnene utgjør.

I flere partier finnes det ulike syn på denne saken. Vi håper de mer progressive kreftene vil komme tydeligere til orde, og at partiene justerer sine standpunkter fram mot stortingsbehandlingen i mars.

Vi har en viktig jobb å gjøre de neste ukene, og håper på hjelp fra dere for å holde oppe presset på politikerne! Hjelp oss å spre informasjon om saken, og vis at du er opptatt av at Norge blir del av atomvåpenforbudet. Du kan også signere opprop fra Røde Kors om at Norge må bli del av atomvåpenforbudet! Mer informasjon om aktiviteter og arrangementer kommer på nettsider og i sosiale medier. Følg med!

Les mer om hvorfor Norge bør bli del av FNs atomvåpenforbud her.
Les en oversikt over mangler ved regjeringens utredning om atomvåpenforbudet her.

 

Foto: Stortinget.

Stortingspresident Olemic Thommessen sammen med medlemmene av ICAN: Leder Beatrice Fihn, Grethe Östern, Akira Kawasaki og Susi Snyder.