ICAN Norge

Atomvåpen på dagsorden

De to siste ukene har det blitt skrevet mye om atomvåpen i norske medier. Debatten om et internasjonalt forbud har blitt løftet frem etter at SV, Venstre og Sp fremmet et forslag i Stortinget om dette 12. mars. 

debatten som fulgte ble det tydelig at stortingsflertallet ønsker et forbud mot atomvåpen, og både Krf og Ap oppfordret Regjeringen til å jobbe aktivt for dette. Representantforslaget sier at Stortinget ber regjeringen arbeide for en bindende internasjonal avtale som forbyr atomvåpen og støtte Østerrikes løfte. Til sist innebærer forslaget at Norge skal delta i en kjernegruppe av land som skal arbeide for et internasjonalt forbud. Forslaget skal voteres over en gang før sommeren. I mellomtiden kan dere lese dere opp her på noe av det som er skrevet og sagt om atomvåpen i det siste.

Utvalgte mediesaker om atomvåpenforbud

Aftenposten var først ute med å rapportere om forslaget som ble lagt frem i Stortinget. På NRK  morgenen etter debatterte statssekretær Bård Glad Pedersen og SVs Bård Vegar Solhjell forslaget.

VG angrep Ap på lederplass for å bryte med Nato dagen etter debatten i Stortinget. De hadde også en kronikk av Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow på trykk dagen før som instendig oppfordret Brøge Brende til å slutte seg til det østerrikske løftet.

Magnus Løvold og Torbjørn Graff Hugo fra International Law and Policy Institute (ILPI), svarte H og Frp i Aftenposten om hvorfor NATO-medlemsskap ikke er noen hindring for å gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Tirsdag 17. mars avdekket NRK Dagsrevyen at USA har presset regjeringen for at de ikke skal gå inn for et forbud.

Statssekretær Bård Glad Pedersen skrev kronikk i Aftenposten om at vårt NATO-medlemsskap gjør at vi ikke kan gå inn for et internasjonalt forbud.

Ungdomspartiledere skrev om nødvendigheten av et atomvåpenforbud i Aftenposten.

Sigrid Heiberg i ICAN skrev sammen med ungdomsorganisasjonsledere i Vårt Land om hvorfor atomvåpen er et spill med vår fremtid.

Nedrustningsorganisasjonen Wildfire skrev i Dagsavisen om hvorfor Norge er viktige for nedrustningsarbeidet internasjonalt.

Stortingsrepresentantene Trond Helleland og Øyvind Halleraker fra Høyre svarte Wildfire i Dagsavisen.

Krfu-lederen Emil Erstad gikk  ut i Klassekampen og oppfordret moderpartiet til å gå inn for et internasjonalt forbud.

Les om studenter mot atomvåpen i Universitas.

I Stortingets spørretime 25. mars fikk forsvarsminister Ine Søreide flere spørsmål om atomvåpenforbud.

Til nå har 56 land sluttet seg til Østerrikes løfte om å jobbe for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen.

Atomvåpenuka

ICAN Norge arrangerte en "atomvåpenuke" 16.-22. mars. Uken startet med et frokostmøte på Kulturhuset mandag 16. mars, der forsker Sverre Lodgaard og tidligere SV-leder Theo Koritzinsky innledet om hvordan norsk tungtvann ble spredd til flere atomvåpenstater.

Klokken 10 samme dag møtte vi en rekke stortingspolitikere på Løvebakken, og overleverte et brev på vegne av 52 norske organisasjoner med oppfordring om å støtte Austrian Pledge. På ettermiddagen overleverte vi brevet til UD, og hadde sammen med Solidaritetsungdommen, Nei til Atomvåpen og Røde Kors Ungdom et møte med statssekretær Bård Glad Pedersen. Flere bilder på Facebook.

Torsdag 19. mars arrangerte ICAN og partnere filmpremiere på Parkteatret i Oslo. The Man Who Saved The World ble vist foran en fullsatt sal, og etter filmen var det debatt om atomvåpen og representantforslaget om at Norge skal gå inn for forbud. I panelet satt Sveinung Rotevatn (V), Åsmund Aukrust (Ap), Bård Vegar Solhjell (SV), Kristian Norheim (Frp), Liv Tørres (Norsk Folkehjelp) og Thore Vestby (H).

Norheim fastholdt regjeringens posisjon om at å gå inn for et forbud vil bryte med våre forpliktelser i NATO. Forslagsstillerne Rotevatn og Solhjell avviste dette, og viste til ILPIs rapport som slår fast at det ikke finnes juridiske hindringer for at Norge skal være en pådriver for et slikt forbud. Aps Åsmund Aukrust mente at Norge burde jobbe aktivt både innenfor og utenfor NATO for et forbud, og bekreftet at Ap støtter intensjonen bak representantforslaget fra Venstre, SV og Senterpartiet.

Liv Tørres påpekte at selv om et forbud ikke i seg selv vil føre til at atomvåpen forsvinner, vil det kunne legge et grunnlag for gjensidig, internasjonal nedrustning. Hun mener Norge kan og bør ta en lederrolle i dette arbeidet. Flere tok opp utenriksministerens påstand om at det ikke ennå er politisk grunnlag for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og viste til den betydelige framgangen det humanitære initiativet har hatt – både gjennom de tre store konferansene i Oslo, Nayarit og Wien, og gjennom FN-uttalelsen som 155 land stiller seg bak. Ikke minst har godt over 50 land til nå sluttet seg til Østerrikes løfte, og stadig flere kommer til. Rotevatn påpekte at politisk grunnlag ikke er noe statisk, men noe man skaper.