Partnerorganisasjoner

Astrid Willa Eide Hoem er årets Radioaktivist

Astrid Hoem er nestleder i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) og har vært en viktig stemme for norsk signering av FNs atomvåpenforbud i 2019.

Årets Radioaktivist deles ut til en aktør som har vist spesielt stort engasjement for en verden fri for atomvåpen og for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.


 

Astrid Willa Eide Hoem, nestleder i AUF, er kåret til årets Radioaktivist 2019. Her i debatt med Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt på Dagsnytt 18.

Astrid Hoem tildeles årets Radioaktivist 2019 for hennes utrettelige arbeid under Arbeiderpartiets landsmøte. Sammen med resten av AUF var Astrids innsats uvurderlig for at saken fikk oppmerksomhet i media og kom på agendaen under møtet. Astrids strategiske arbeid og dyktighet i komiteen under landsmøtet, kombinert med mot til å ta kampene med ledelsen i partiet både på “bakrommet” og offentlig, var vesentlig for at vedtaket i Arbeiderpartiet ble såpass positivt til atomvåpenforbudet.

ICAN Norge takker for fantastisk innsats!

Frode Pleym, Ole Andreas Smith, Bent Fjelddalen og Ann Helen Evertsen fikk hederlig omtale for deres store innsats for en verden fri for atomvåpen og norsk signering av FNs atomvåpenforbud. Tusen takk!