FNs atomvåpenforbud

Vær realistisk

Elleve svar på vanlige spørsmål og utsagn om atomvåpen.

Skrevet av Tuva Widskjold

"Atomvåpen gjør verden tryggere"

"En traktat som forbyr atomvåpen har ikke noen effekt mår ikke atomvåpenstatene er med"

"Du vet aldri om en stat faktisk har avskaffet atomvåpen"

 

Vi har alle hørt disse argumentene for å rettferdiggjøre atomvåpen. Argumentene holder ikke vann.

 

ICAN i Genève slo seg sammen med Richard Lennane, tidligere med i Disarmament Platform, for å svare på de vanligste motargumentene mot FNs atomvåpenforbud.

 

 

Heftet "Let's Be Realists" inneholder svar på 11 vanlige utsagn og spørsmål om atomvåpen og FNs atomvåpenforbud. Bli med å få faktaene på bordet, for da er svaret å forby atomvåpen. Det kan skrives bøker om hver av disse feiloppfatningene. Med argumentene i kortversjon, er dette heftet er et nyttig utgangspunkt.