FNs atomvåpenforbud

Tim Wright om FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen

Tim Wright er en del av ICANs internasjonale team med ansvar for for Asia og Stillehavsregionen. Han bor i Australia og har vært med i ICAN siden kampanjens spede begynnelse. Han tvitrer @TimMilesWright.

Hva er FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen?

TW: Arbeidsgruppen er et organ under FNs generalforsamling som har til oppgave å diskutere nye juridiske tiltak for å oppnå en verden fri for atomvåpen. Alle land, i tillegg til sivilsamfunnsorganisasjoner, kan delta på møtet.

Hvorfor er arbeidsgruppen viktig?

TW: Nedrustningsarbeidet har stått stille i nesten to tiår. Denne arbeidsgruppen er den beste muligheten vi har hatt på mange år til å få betydningsfull fremgang mot målet om å forby og avskaffe disse grusomme masseødeleggelsesvåpnene. Alle land må gripe dagen.

Hva forventer du av det neste møtet i mai?

TW: Mai-møtet vil sette scenen for forhandlingene om en avtale som forbyr atomvåpen. Vi forventer at flere land vil ta del i debatten om hva en slik avtale må inneholde. Vi kan ikke lenger diskutere om vi trenger et forbud, vi må snakke om hvordan det bør se ut og hvordan vi skal oppnå det.

Hva håper du vil bli utfallet av arbeidsgruppen?

TW: Når arbeidsgruppen runder av i august, bør flertallet av de deltagende statene ha forpliktet seg til å sette i gang en forhandlingsprosess for å oppnå et atomvåpenforbud. Vi kan ikke utsette et forbud mot et våpen som har så uakseptable humanitære konsekvenser.

Hvor lang tid tror du prosessen vil ta?

TW: Et atomvåpenforbud kan bli oppnådd på ganske kort tid. Vi har beredt grunnen de siste årene. Avtalen trenger ikke å inneholde alle de bestemmelsene som trengs for å oppnå målet om full avskaffelse. Det er et utgangspunkt, ikke et endepunkt.

Hva slags innflytelse kan sivilsamfunnsorganisasjoner ha på arbeidsgruppen?

TW: Sivilsamfunnsorganisasjoner kan hjelpe til ved å stimulere til handling for et forbud mot atomvåpen – og ved å holde landene som står i veien til ansvar. Vi må sikre at diskusjonene i Genève blir hørt over hele verden.

Lika Døhl Diouf, 2. april 2016