FNs atomvåpenforbud

Tidligere ministre støtter opp om FNs atomvåpenforbud

I dag publiserte 56 tidligere presidenter, statsministre, utenriks- og forsvarsministre et åpent brev til støtte for FNs atomvåpenforbud. De tidligere ministrene kommer fra Albania, Belgia, Canada, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Japan, Latvia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Spania og Tyrkia.

Skrevet av Ada Menne

Brevet er adressert til statsledere i disse landene, land som alle befinner seg under en såkalt «atomvåpenparaply». Det vil si at at de har en forsvarsstrategi som inkluderer beskyttelse av atomvåpen gjennom alliertes mulige bruk av atomvåpen på deres vegne. Norge gjør dette gjennom vårt NATO-medlemsskap. Vi samtykker til at våre allierte kan true med å bruke, og bruke, atomvåpen på våre vegne. 

Norge, og andre NATO-medlemmer, kan imidlertid reservere oss mot at atomvåpen tas i bruk på våre vegne og samtidig forbli medlem av alliansen. Slik kan Norge forbli i NATO og signere FNs atomvåpenforbud. En slik signatur krever at Norge ikke bistår eller oppmuntrer våre allierte til å bruke, true med å bruke eller beholde atomvåpen. 

Tidligere statsminister og utenriksminister Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og utenriksminister Thorbjørn Jagland, tidligere forsvarsministre Eldbjørg Løwer og Anne-Grete Strøm-Erichsen,  tidligere forsvarsminister og utenriksminister Bjørn Tore Godal, samt tidligere utenriksminister Knut Vollebæk har signert det åpne brevet.

I dagens Aftenposten understreker de at dagens situasjon er uholdbar:

«Fortsetter vi å satse på kjernefysisk avskrekking, kan det ende med at atomvåpen blir brukt. Uansett hvor i verden det skjer, vil konsekvensene bli globale. Ingen kan lukke øynene for dette lenger. Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn».

Andre som har undertegnet brevet inkluderer blant annet tidligere generalsekretær i FN og utenriksminister i Sør-Korea Ban ki-moon, tidligere generalsekretær i NATO og utenriksminister i Belgia Willy Claes, tidligere visepresident for den Europeiske kommisjonen og utenriksminister i Italia Franco Frattini, tidligere statsminister i Japan Hatoyama Yukio, samt tidligere utenriksminister av Spania og generalsekretær i NATO Javier Solana Madariaga.

Sammen appellerer de 56 undertegnede til sine statsledere om å kjempe for nedrustning av atomvåpen, før det er for sent, ved å erklære at atomvåpen ikke kan tjene noe legitimt militært eller strategisk formål i lys av de katastrofale konsekvensene enhver bruk av slike våpen vil ha på mennesker og miljø. De ønsker at landene skal avvise enhver rolle atomvåpen spiller i deres forsvarspolitikk. 

Hver og en ber de sine statsledere om igjen å vurdere viktigheten av FNs atomvåpenforbud. For det første fordi avtalen har stor støtte blant folket i deres respektive hjemland. For det andre fordi avtalen er et viktig supplement til ikkespredningsavtalen som fra 1970 som har vært den viktigste internasjonale avtalen når det kommer til nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen. Sammen understreker de viktigheten av avtalens normgivende kraft som vil skape et tabu rundt atomvåpen og således økt press for nedrustning.

Appellen er tydelig: «Alle ansvarlige ledere må handle nå og sikre at grusomhetene i 1945 aldri gjentas. Før eller senere vil vårt hell ta slutt – hvis vi ikke handler.».

Du kan lese brevet på norsk her og på engelsk her.