FNs atomvåpenforbud

Stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer: Regjeringen må lytte til stortingsflertallet

20. februar avslørte VG at den globale sikkerhetsmeldingen hadde blitt utsatt på grunn av uenigheter om et forbud mot atomvåpen. Stortingsflertallet, med Arbeiderpartiet i spissen, ønsket å få inn en setning som pålegger regjeringen å jobbe for et slikt forbud.

Foto: Andreas Haldorsen

 

I følge VG førte dette til at utenriksminister Børge Brende ringte stortingspresidenten for å få klarhet i om forslaget var i strid med Grunnloven. Mange, blant annet Dagbladets leder, har kritisert dette og slått fast at det ikke er grunnlovsstridig at Stortinget har innspill til utenrikspolitikken.

- Det er bra og viktig at Stortinget nå presser på for en ansvarlig norsk atomvåpenpolitikk. ICAN forventer at støtten til et forbud mot atomvåpen blir stående i den globale sikkerhetsmeldingen og at utenriksminister Børge Brende lytter til dette tydelige signalet fra stortingsflertallet, sier daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

I forrige uke ble første sesjon av FNs arbeidsgruppe for atomvåpennedrustning (Open Ended Working Group) gjennomført i Genève. Arbeidsgruppen som skal diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden ble vedtatt gjennom en resolusjon på FNs generalforsamling i høst av 138 stater. Selv om Norge stemte imot resolusjonen, deltok Norge i FN-arbeidsgruppen.

– I Norges innlegg under FN-arbeidsgruppen mot atomvåpen var det dessverre ingen progressive tanker å spore. Det er derfor svært viktig at stortingsflertallet opprettholder presset for å få regjeringen til å støtte et forbud mot atomvåpen. Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke er forbudt. FN- arbeidsgruppen i Genève gir en unik mulighet for å kunne starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, sier Skaland.

Hovedargumentet til sivilsamfunnet og de progressive statene som jobber for et forbud mot atomvåpen er de uakseptable humanitære konsekvensene. – Dersom bare ett atomvåpen blir brukt vil det medføre en ufattelig humanitær katastrofe og hverken helsepersonell eller beredskapsorganisasjoner vil kunne yte tilstrekkelig hjelp. Heldigvis har vi nå en unik mulighet til å få på plass en forbudsavtale. I løpet av FN-arbeidsgruppens første møte har vi vært vitne til at verdens stater har diskutert detaljene i hva et forbud mot atomvåpen skal inneholde. Det er veldig lovende og kan tyde på at statene vil bli klare til å starte forhandlinger i løpet av året, sier Skaland.

1. mars 2016