ICAN Norge

Stortingsdebatt om atomvåpen

Torsdag 5. juni ble atomvåpen diskutert i Stortinget, etter at representant Marit Nybakk (AP) hadde stilt interpellasjonsspørsmål til utenriksminister Børge Brende (H). Dette var første gang Brende uttalte seg offentlig om den nye regjeringens politikk på feltet, og det var knyttet stor spenning til hva han ville si, og hvordan debatten ville utarte seg.

Norge deltar i Wien

ICAN og en rekke støttespillere var til stede under debatten. Anne Marte Skaland, daglig leder i ICAN Norge, oppsummerer: "Børge Brende forsikrer at den nye regjeringen støtter det humanitære initiativet om atomvåpen og sier at Norge vil delta aktivt under konferansen i Wien. Det er veldig bra. Vi er spente på resultatene av denne konferansen, og håper på konkrete steg på veien mot et folkerettslig bindende instrument som forbyr atomvåpen."

Støtte til det humanitære sporet

Spørsmålet fra Nybakk kan leses i sin helhet her, og dreide seg i hovedsak om hvordan utenriksministeren vil arbeide videre med det humanitære sporet fram mot Tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen i 2015.

Brende startet sitt innlegg med å slå fast at selv om verdens atomvåpenarsenal har blitt redusert med 80% siden den kalde krigen, finnes det fremdeles 17 000 atomvåpen. Disse utgjør en stor trussel, og med dagens situasjon er det fare for at flere land og aktører vil skaffe seg atomvåpen. Utenriksministeren poengterte at selv om de fleste deler visjonen om en atomvåpenfri verden, er det mange ulike synspunkt på hvordan man best kommer dit. Han sa at det politiske grunnlaget for et forbud mot atomvåpen ikke var til stede nå i det internasjonale samfunnet, og at det derfor ikke er realistisk å starte forhandlinger om et forbud på nåværende tidspunkt. Derimot kan det på lenger sikt oppstå et politisk grunnlag for en konvensjon som ”regulerer vilkårene for en verden fri for atomvåpen”, sa Brende.

I følge Brende er det viktigste er å arbeide innenfor de fora som eksisterer, og gjenreise tilliten til Ikkespredningsavtalen (NPT). Han slo fast at det humanitære initiativet (HINW), som Norge startet med Oslo-konferansen i fjor, er viktig for å dokumentere de grusomme  konsekvensene bruk av atomvåpen ha. Videre sa Brende at Norge vil delta aktivt på konferansen i Wien i desember, og at det er viktig at konferansen konsoliderer HINW fram mot tilsynskonferansen til Ikkespredningsavtalen (NPT) våren 2015.

Et utålmodig Storting

I debatten snakket representanter fra syv partier, og av disse tok alle unntatt Høyre og Frp direkte til orde for et forbud mot atomvåpen. Knut Arild Hareide (Krf) sa fra talerstolen at det er viktig at Norges ønske om en atomvåpenfri verden fører til konkrete resultater, og at det må være tydelig at vi er utålmodige.  Sveinung Rotevatn fra Venstre plukket opp tråden fra Brende og påpekte at han forventer at Norge skal jobbe for at det politiske grunnlaget for et internasjonalt forbud kommer på plass.  Bård Vegar Solhjell (SV) fulgte opp med å poengtere at en visjon må ha en politikk bak seg, ellers er det bare en floskel. -Noen må tørre å gå foran, sa Solhjell. Torstein T. Solberg (AP) minnet om at den rødgrønne regjeringen og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre var tydelig på at de støttet målet om et totalforbud og et folkerettslig bindende instrument. Du kan lese hans blogginnlegg om saken her.

-Debatten i dag var god, sier Anne Marte Skaland. – Innleggene var preget av både engasjement og kunnskap om saken. Vi er glade for at vi har et flertall på Stortinget med oss for et forbud mot atomvåpen, og at utenriksministeren er tydelig på at Norge vil følge opp det humanitære initiativet.