ICAN Norge

Regjeringen nedprioriterer kjernefysisk nedrustning

Krigen raser i Ukraina og verdens største atomvåpenstat truer med bruk av atomvåpen. Den norske regjeringen svarer med å kutte i støtten til norske organisasjoner som jobber med FNs atomvåpenforbud. 

Skrevet av Tuva Widskjold

Krigen raser i Ukraina og verdens største atomvåpenstat truer med bruk av atomvåpen. Sjelden har det vært viktigere å prioritere kjernefysisk nedrustning og avspenning. Den norske regjeringen har nå valgt å gjøre det motsatte: De kutter i støtten til norske organisasjoner som jobber for kjernefysisk nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. 

  • Nei til Atomvåpen er ekstremt skuffet over at arbeid for kjernefysisk nedrustning nedprioriteres i en så farlig tid, til tross for løfter om det motsatte. Vi krever at regjeringen innfrir sine løfter, tar atomvåpentrusselen på alvor og øker bevilgningene til arbeidet for kjernefysisk nedrustning, sier Nina Pedersen, daglig leder i Nei til atomvåpen.

I Hurdalsplattformen lovte regjeringen å styrke innsatsen for kjernefysisk nedrustning og i høst ble SV og regjeringspartiene enige om å øke potten til organisasjoner som jobber med dette. Likevel kutter nå UD støtten til organisasjonene og svekker et allerede tynt finansiert sivilsamfunn. 

Støtten til Nei til atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen reduseres kraftig. Støtten til ICAN i Norge reduseres til den grad at det vil bli umulig å videreføre kampanjen. Norsk Folkehjelp har fått avslag på sin søknad om støtte til en rapport som overvåker implementeringen av FNs atomvåpenforbud. UD begrunner avslaget med at Norge ikke støtter atomvåpenforbudet, og at “prosjektet kan bidra til en ytterligere polarisering i nedrustningsdebatten”.

  • UD detaljstyrer støtten og kutter målrettet i aktiviteter som handler om FNs atomvåpenforbud. Det kan virke som om politisk ledelse i UD prøver å kneble en debatt de er redde for å ta, sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN i Norge.

Den AP-ledede regjeringen gir enda mindre støtte til de norske organisasjonene som jobber for kjernefysisk nedrustning enn det Høyre-regjeringen gjorde. Og dette i en tid der Europa er i krig, Russland truer med atomvåpen og risikoen for atomkrig er høyere enn på lenge. 

Nei til atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen og ICAN Norge håper nå på øremerket støtte i revidert nasjonalbudsjett.

  • Vi er i utgangspunktet positive til søkbare støtteordninger, men dersom søknadsbehandlingen blir politisk og brukes til å kneble viktige sikkerhetspolitiske debatter, er øremerking eneste mulighet, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen

 

 

Foto: Thomas Kjøndal