ICAN Norge

Skuffende at Arbeiderpartiet ikke tar tydelig avstand fra trusler om bruk av atomvåpen

Pressemelding fra Norske leger mot atomvåpen, Nei til Atomvåpen og ICAN Norge. 

Skrevet av Tuva Widskjold

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å ikke støtte FNs atomvåpenforbud - på nåværende tidspunkt. 

  • "Vi er skuffa over at Arbeiderpartiet ikke tar tydelig avstand fra trussel om bruk av atomvåpen og kjernefysisk avskrekking," sier Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge. 

Selv om partiprogrammet sier det er ikke er mulig å signere på nåværende tidspunkt, slås det fast at det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. 

  • "Dersom Arbeiderpartiet mener at forutsetningene ikke er til stede i dag, forventer vi at de setter i gang konkret arbeid for å muliggjøre norsk tilslutning i nær framtid dersom de kommer i regjering til høsten. Norge bør blant annet delta som observatør på traktatens første statspartsmøtet i januar 2022," sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen. 

Forrige gang Arbeiderpartiet satt i regjering, var de med å starte det humanitære initiativet, som satte fokus på atomvåpens humanitære konsekvenser. Dette initiativet ledet fram til forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i FN. Atomvåpenforbudet ble vedtatt i 2017 og trådte i kraft i januar i år. 

  • "Vi er overraska og skuffa over at Arbeiderpartiet ikke følger opp det viktige humanitære initiativet med å vedta støtte til forbudet. Forbudet skaper en sterkere folkerettslig norm mot atomvåpen. Ved å stå utenfor forbudet, skjermer vi atomvåpenstatene for press om gjensidig nedrustning," sier Sigrid Døving Bjerke, nestleder i Nei til Atomvåpen. 

AUF tok dissens i redaksjonskomiteen, og fra talerstolen på landsmøtet sa Gaute Skjervø det tydelig: “La oss slutte å basere sikkerheten vår på folkerettsstridige våpen. La oss gå inn for å forby atomvåpen”. 

  • "Selv om ikke dissensen fikk flertall, viser den store støtten at det er bevegelse i Arbeiderpartiet. Arbeidet for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud fortsetter. Mener vi alvor med målet om en atomvåpenfri verden, må vi støtte et forbud," avslutter Widskjold.

 

Kontakt:

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge, +47 48056660, [email protected]

Anja Lillegraven, daglig leder Norske leger mot atomvåpen, +47 95079791, [email protected]