ICAN Norge

Stortinget skuffer. Kampen fortsetter!

I dag har det vært debatt på Stortinget om Norges forhold til FNs atomvåpenforbud. Inne i stortingssalen er det flertall mot norsk tilslutning. Utenfor møttes ICANs støttespillere for å si tydelig ifra om at Norge må signere atomvåpenforbudet.

Se opptak fra markeringen her.

ICAN mener det er på høy tid at Norge støtter et folkerettslig forbud mot atomvåpen, på samme måte som vi har støttet forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen. I en urolig tid med rustningskappløp og økt spenning mellom stormakter, må Norge si klart ifra om at atomvåpen er utdaterte og uakseptable. Vi kan ikke lenger tilhøre mindretallet som har masseødeleggelsesvåpen som del av vår militærstrategi, og som er med på å legitimere atomvåpen.

ICAN-koordinator Mari Seilskjær: «Å stå utenfor atomvåpenforbudet er ingen nøytral posisjon. Det innebærer at vi skjermer atomvåpenstatene fra diplomatisk press om å ruste ned.» 

Sigrid Heiberg, nestleder i Nei til Atomvåpen, diskuterer saken med Høyres Michael Tetzschner i Her og Nå på NRK.

ICAN er skuffet over at et flertall på Stortinget sier nei til FNs atomvåpenforbud. Ikke minst er det nedslående at Arbeiderpartiet uttaler seg negativt om forbudet. De er også med på å reprodusere myter om atomvåpenforbudet, blant annet ved å hevde at traktaten legger opp til ensidig nedrustning.

Heldigvis møter Arbeiderpartiets stortingsgruppe sterk motstand internt i eget parti. Et stort flertall av Arbeiderpartiets fylkeslag har nå fattet vedtak om at Norge bør signere og ratifisere atomvåpenforbudet. Stadig flere Arbeiderparti-styrte byer velger også å markere støtte til atomvåpenforbudet gjennom å bli del av «ICAN Cities Appeal».

AUF-leder Ina Libak taler moderpartiet midt imot i Dagens Næringsliv. 

Les mer om splittelsen i Arbeiderpartiet i denne artikkelen i Klassekampen.

Les om forslaget fra ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen om å gjøre Oslo del av «ICAN Cities Appeal».

Støtten til atomvåpenforbudet blir stadig sterkere, og presset på norske myndigheter øker. Kampen for å få Norge til å signere atomvåpenforbudet fortsetter!