FNs atomvåpenforbud

Sivilsamfunn fra hele verden reagerer på Norges snuoperasjon på atomvåpenkonferanse

Ikkespredningsavtalens tilsynskonferanse arrangeres i New York fra 27. april til 22. mai i år. Norge, som tidligere har vært en pådriver for humanitær nedrustning, er nå i ferd med å snu, og bli en sinke i arbeidet for atomnedrustning. 

8. mai leverte derfor Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow og leder ICAN, Beatrice Fihn, et brev til norsk UD utenfor FN-bygningen i New York. Brevet oppfordrer Norge til å stå fast på den tidligere linjen, der landet har vært en pådriver for humanitær nedrustning, og støtte arbeidet for et forbud mot atomvåpen.

– Vi har et unikt internasjonalt momentum for å få til reell atomnedrustning, gjennom et forbud mot atomvåpen, sa Beatrice Fihn.

– Vi er svært takknemlige for at Norge var med å starte opp det humanitære initiativet for fem år siden, og her i New York ser vi tydelig at initiativet har endret den internasjonale diskursen om atomnedrustning og ikkespredning. Resultatene fra de humanitære konferansene i Oslo, Nayarit og Wien blir løftet fram av en stor gruppe av stater, som krever at den nye kunnskapen om atomvåpnenes konsekvenser skal føre til handling. Mange land ønsker et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og det forventes at forhandlinger om en slik avtale vil starte i løpet av året, forklarer Fihn.

Fihn er derimot bekymret over at den blåblå regjeringen nå er i ferd med å ta Norge flere steg bakover, og ikke lenger være en aktiv pådriver for nedrustning gjennom det humanitære initiativet. Både sivilsamfunn og stater har blant annet reagert på at Norge ikke støtter det progressive arbeidsdokument 30 på konferansen, som er fremmet av 16-landsgruppen, og som oppsummerer lærdommen fra de humanitære konferansene. 16-landsgruppen, som Norge tidligere var en aktiv del av, er en kjernegruppe i det humanitære initativet som jobber for framgang i nedrustningsarbeidet. Når Norge ikke lenger står sammen med denne viktige gruppen, skaper det tvil om Norges holdninger, og splittelse blant de progressive landene.

Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow, som gjestet Skavlan i desember, var 13 år da atombomben ble sluppet over hjembyen hennes Hiroshima. Hun håper at Norge ikke vil snu, men stå på videre for nedrustning. –Vi trenger Norge i arbeidet for et forbud mot atomvåpen. Vi regner med dere, sa Thurlow.

Venstre, SV og Senterpartiet har fremmet et forslag i Stortinget om at Norge skal jobbe for et forbud mot atomvåpen, noe også Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har uttalt at de støtter. Tirsdag 12. mai blir det høring i saken, hvor blant annet Fihn skal delta.

– Verdenssamfunnet har aldri vært nærmere å kunne starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, sier Fihn. –Hvis Norge mener alvor av å støtte målet om en verden uten atomvåpen, må regjeringen også støtte tiltak som kan bidra til å faktisk nå dette målet. Et forbud mot atomvåpen vil være et slikt tiltak.